ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1288/UBND-CA 14/07/2023 Về việc chấn chỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC
Lượt xem: 35
Tải về 0
525/UBND-CAH 29/03/2023 Công văn về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú và thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP
Lượt xem: 51
Tải về 0
98/CV/BTGHU 06/03/2023 Công văn phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW
Lượt xem: 56
Tải về 0
153/UBND-CAH 03/02/2023 Về việc triển khai thi hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 63
Tải về 2
08/CT-UBND 30/09/2022 Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/9/2022 về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, nông thôn mới, tăng cường công tác phòng, chống, lũ lụt, phòng chống ngập úng phục vụ sản xuất năm 2022-2023
Lượt xem: 139
Tải về 1
1363/UBND-CCHC 16/08/2022 Công văn về việc khắc phục các tồn tại hạn chế 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả CCHC, cải thiện các chỉ số: Par index, Sipas năm 2022
Lượt xem: 158
Tải về 0
1304/UBND-YT 08/08/2022 Công văn tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ
Lượt xem: 158
Tải về 0
297/CV-HU 22/07/2022 Về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dich bệnh
Lượt xem: 165
Tải về 0
137/BC-UBND 23/06/2022 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 150
Tải về 0
963/HD-UBND 15/06/2022 Hướng dẫn quy trình chứng thực bản sao từ bản chính
Lượt xem: 148
Tải về 0
123