ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1905/QĐ-UBND 28/06/2023 Quyết định về việc công bố danh mục Nghị quyết định quy phạm pháp luật do HĐND huyện Tân Kỳ từ ngày 31/12/2021 trở về trước, Quyết định quy phạm pháp luật do UBND huyện Tân Kỳ ban hành từ ngày 31/12/2022 trở về tước con fhiệu lực thi hành
Lượt xem: 22
Tải về 0
1904/QĐ-UBND 28/06/2023 Quyết định kiện toàn Tổ tư vấn lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 23
Tải về 0
1903/UBND-VHTT 28/06/2023 Quyết định về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Tân Kỳ ban hành từ 31 tháng 12 năm 2023 trở về trước
Lượt xem: 19
Tải về 0
99/QĐ-UBND 11/01/2023 Quyết đinh Ban hành quy chế cung cấp thông tin của UBND huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 72
Tải về 0
91/QĐ-UBND 10/01/2023 Quyết định ban hành Chương trình công tác của UBND huyện Tân Kỳ năm 2023
Lượt xem: 64
Tải về 0
6021/QĐ-UBND 07/12/2022 Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022
Lượt xem: 69
Tải về 0
734/QĐ-UBND-NN 01/04/2022 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phòng chống bệnh dại trên địa bàn huyện Tân Kỳ giai đoạn 2022-2030
Lượt xem: 132
Tải về 0
101/QĐ-TCTDTT 27/01/2022 Quyết định về việc Công bố Quyết định số 1910/QĐ-TCTDTT ngày 10/12/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao về việc Ban hành Luật thi đấu Bóng đá năm 2013 hết hiệu lực
Lượt xem: 174
Tải về 1
4583/QĐ-UBND 01/12/2021 Quyết định về việc ban Hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đề phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 219
Tải về 5
6103/QĐ-UBND 26/11/2021 Quyết định về việc Ban hành quy chế về công tác Thi đua - Khen thưởng trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 181
Tải về 0
12