ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 98
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
300/BC-UBND 14/09/2023 Báo cáo tình hình thực hiện phát triển khi tế - xã hội, QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 7
Tải về 0
159/KH-UBND 15/08/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 13
Tải về 0
158/KH-UBND 15/08/2023 Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 30
Tải về 0
145/KH-UBND 26/07/2023 Kế hoạch phân vùng dịch tễ bệnh ký sinh trùng thường gặp trên địa bàn huyện Tân Kỳ giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 36
Tải về 0
1288/UBND-CA 14/07/2023 Về việc chấn chỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC
Lượt xem: 35
Tải về 0
130/KH-UBND.VHTT 30/06/2023 Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 6 (Truyền thông và giảm nghèo về thông tin) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Lượt xem: 30
Tải về 0
1905/QĐ-UBND 28/06/2023 Quyết định về việc công bố danh mục Nghị quyết định quy phạm pháp luật do HĐND huyện Tân Kỳ từ ngày 31/12/2021 trở về trước, Quyết định quy phạm pháp luật do UBND huyện Tân Kỳ ban hành từ ngày 31/12/2022 trở về tước con fhiệu lực thi hành
Lượt xem: 22
Tải về 0
1904/QĐ-UBND 28/06/2023 Quyết định kiện toàn Tổ tư vấn lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 23
Tải về 0
1903/UBND-VHTT 28/06/2023 Quyết định về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Tân Kỳ ban hành từ 31 tháng 12 năm 2023 trở về trước
Lượt xem: 19
Tải về 0
128/KH-UBND 27/06/2023 Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2024
Lượt xem: 37
Tải về 0
12345678910