ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 63
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
300/BC-UBND 14/09/2023 Báo cáo tình hình thực hiện phát triển khi tế - xã hội, QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 7
Tải về 0
159/KH-UBND 15/08/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 13
Tải về 0
158/KH-UBND 15/08/2023 Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 30
Tải về 0
145/KH-UBND 26/07/2023 Kế hoạch phân vùng dịch tễ bệnh ký sinh trùng thường gặp trên địa bàn huyện Tân Kỳ giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 36
Tải về 0
196/KH-UBND 18/07/2023 Kế hoạch hưởng ứng và tham gia Giải báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2023 (Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2023)
Lượt xem: 27
Tải về 0
24/HD-HU 06/07/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
Lượt xem: 27
Tải về 0
130/KH-UBND.VHTT 30/06/2023 Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 6 (Truyền thông và giảm nghèo về thông tin) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Lượt xem: 30
Tải về 0
128/KH-UBND 27/06/2023 Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2024
Lượt xem: 37
Tải về 0
124/KH-UBND 20/06/2023 Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2023 trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 18
Tải về 0
121/KH-UBND 14/06/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 28
Tải về 0
1234567