ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
300/BC-UBND 14/09/2023 Báo cáo tình hình thực hiện phát triển khi tế - xã hội, QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 7
Tải về 0
24/HD-HU 06/07/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
Lượt xem: 27
Tải về 0
175/BC-UBND 07/06/2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 37
Tải về 0
104/TB-UBND 31/05/2023 Thông báo số tài khoản thanh toán trục tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia và khi thực hiện thủ tục hành chin hs tại các Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 25
Tải về 0
142/BC-UBND 19/05/2023 Báo cáo rà soát việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và tình hình thực hiện các mục tiêu Nghị Quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 29
Tải về 0
23/HD/HU 11/05/2023 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 26
Tải về 0
102/BC-UBND 19/04/2023 Báo cáo rà soát việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cáp và tình hình thực hiện các mục ttiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 49
Tải về 1
341/BC-BCĐ 06/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 76
Tải về 0
274/BC-UBND 28/10/2022 Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2022, nhiệm vụ giải pháp năm 2023
Lượt xem: 122
Tải về 0
19/HD?HU 18/10/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 165
Tải về 0
123