ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 58
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1905/QĐ-UBND 28/06/2023 Quyết định về việc công bố danh mục Nghị quyết định quy phạm pháp luật do HĐND huyện Tân Kỳ từ ngày 31/12/2021 trở về trước, Quyết định quy phạm pháp luật do UBND huyện Tân Kỳ ban hành từ ngày 31/12/2022 trở về tước con fhiệu lực thi hành
Lượt xem: 22
Tải về 0
1904/QĐ-UBND 28/06/2023 Quyết định kiện toàn Tổ tư vấn lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 23
Tải về 0
1903/UBND-VHTT 28/06/2023 Quyết định về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Tân Kỳ ban hành từ 31 tháng 12 năm 2023 trở về trước
Lượt xem: 19
Tải về 0
122/KH-UBND 23/06/2023 Kế hoạch tiếp nhận, tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023, huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 32
Tải về 0
115/KH-UBND.VHTT 09/06/2023 Kế hoạch thực hiện Dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình MTTQ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi 2023
Lượt xem: 35
Tải về 0
1628/QĐ-UBND 07/06/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Ngành lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 57
Tải về 0
114/KH-UBND 06/06/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6) và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) năm 2023
Lượt xem: 27
Tải về 0
Kế hoạch số 08/KH-UBND 11/01/2023 Về việc triển khai thực hiện Quyết định của chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027 trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 66
Tải về 0
99/QĐ-UBND 11/01/2023 Quyết đinh Ban hành quy chế cung cấp thông tin của UBND huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 72
Tải về 0
91/QĐ-UBND 10/01/2023 Quyết định ban hành Chương trình công tác của UBND huyện Tân Kỳ năm 2023
Lượt xem: 64
Tải về 0
123456