ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
196/KH-UBND 18/07/2023 Kế hoạch hưởng ứng và tham gia Giải báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2023 (Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2023)
Lượt xem: 27
Tải về 0
24/HD-HU 06/07/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
Lượt xem: 27
Tải về 0
01/KH-BCĐ 15/05/2023 Kế hoạch triển khai chương trình, hỗ trợ xây dưng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Tân Kỳ giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 18
Tải về 0
23/HD/HU 11/05/2023 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 26
Tải về 0
174/KH/HU 11/05/2023 Kế hoạch tuyên truyền Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Tân Kỳ giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 17
Tải về 1
19/HD?HU 18/10/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 165
Tải về 0
235/BC-HU 13/10/2022 Báo cáo 02 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 141
Tải về 0
Số 228-BC/HU 26/09/2022 Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng, định hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 151
Tải về 0
127/KH-HU 29/08/2022 Kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Lượt xem: 152
Tải về 1
297/CV-HU 22/07/2022 Về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dich bệnh
Lượt xem: 165
Tải về 0
12