ĐĂNG NHẬP  
image banner
Kế hoạch triển khai chương trình, hỗ trợ xây dưng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Tân Kỳ giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 01/KH-BCĐ
Ngày ban hành 15/05/2023
Ngày hiệu lực 15/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai chương trình, hỗ trợ xây dưng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Tân Kỳ giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Bùi Thanh Bảo
Tài liệu đính kèm ngheo-LD638205355298000200.pdf