ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
124/KH-UBND 20/06/2023 Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2023 trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 18
Tải về 0
115/KH-UBND.VHTT 09/06/2023 Kế hoạch thực hiện Dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình MTTQ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi 2023
Lượt xem: 35
Tải về 0
1628/QĐ-UBND 07/06/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Ngành lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 57
Tải về 0
525/UBND-CAH 29/03/2023 Công văn về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú và thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP
Lượt xem: 51
Tải về 0
261-BC/HU 15/12/2022 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Lượt xem: 79
Tải về 0
212/KH-UBND 10/11/2022 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Lượt xem: 117
Tải về 0
122/KH-HU 29/06/2022 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 159
Tải về 0
120/KH/HU 22/06/2022 Kế hoạch hưởng ứng và tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2022
Lượt xem: 149
Tải về 0
261/UBND-YT 23/02/2022 Công văn về việc cách ly đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần
Lượt xem: 169
Tải về 0
46/KH-UBND 22/02/2022 Về việc tổ chức các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022
Lượt xem: 161
Tải về 0
123