ĐĂNG NHẬP  
image banner
Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực canh tranh (DDCI) trên địa bàn huyện Tân Kỳ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2023
Số ký hiệu văn bản 192/KH-UBND
Ngày ban hành 17/10/2023
Ngày hiệu lực 17/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực canh tranh (DDCI) trên địa bàn huyện Tân Kỳ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2023
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Phan Văn Giáp
Tài liệu đính kèm dC638333010427962246.pdf