ĐĂNG NHẬP  
image banner
Kế hoạch tuyên truyền Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Tân Kỳ giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 174/KH/HU
Ngày ban hành 11/05/2023
Ngày hiệu lực 11/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Tân Kỳ giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Bùi Thanh Bảo
Tài liệu đính kèm 174638205362872081366.pdf