ĐĂNG NHẬP  
image banner
Về việc chấn chỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC
Số ký hiệu văn bản 1288/UBND-CA
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 14/07/2023
Trích yếu nội dung Về việc chấn chỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Phan Văn Giáp
Tài liệu đính kèm chay638259558950451851.pdf