ĐĂNG NHẬP  
image banner
Báo cáo tình hình thực hiện phát triển khi tế - xã hội, QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 300/BC-UBND
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện phát triển khi tế - xã hội, QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Phan Văn Giáp
Tài liệu đính kèm Bao-cao-tinh-hinh-KTXH638307351806571984.pdf