ĐĂNG NHẬP  
image banner
Kế hoạch triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Số ký hiệu văn bản 159/KH-UBND
Ngày ban hành 15/08/2023
Ngày hiệu lực 15/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Văn Hoa
Tài liệu đính kèm 159-ke-hoach638284606125008945.pdf