ĐĂNG NHẬP  
image banner
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 97/KH-UBND
Ngày ban hành 19/05/2023
Ngày hiệu lực 19/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Phan Văn Giáp
Tài liệu đính kèm giao-thong638213176059905806.pdf