ĐĂNG NHẬP  
image banner
Kế hoạch triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Số ký hiệu văn bản 108/KH-UBND
Ngày ban hành 26/05/2023
Ngày hiệu lực 26/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Phan Văn Giáp
Tài liệu đính kèm dan-chu-co-so638213136022461122.pdf