ĐĂNG NHẬP  
image banner
Thông báo số tài khoản thanh toán trục tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia và khi thực hiện thủ tục hành chin hs tại các Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Số ký hiệu văn bản 104/TB-UBND
Ngày ban hành 31/05/2023
Ngày hiệu lực 31/05/2023
Trích yếu nội dung Thông báo số tài khoản thanh toán trục tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia và khi thực hiện thủ tục hành chin hs tại các Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Đặng Thiên Tài
Tài liệu đính kèm tai-khoan638212943834378331.pdf