ĐĂNG NHẬP  
image banner
Báo cáo rà soát việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và tình hình thực hiện các mục tiêu Nghị Quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu văn bản 142/BC-UBND
Ngày ban hành 19/05/2023
Ngày hiệu lực 19/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo rà soát việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và tình hình thực hiện các mục tiêu Nghị Quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Phan Văn Giáp
Tài liệu đính kèm nghi-quyet638212122443446990.pdf