ĐĂNG NHẬP  
image banner
Kế hoạch tăng cường công tác quản lý người nghiện tại cộng đồng, người sau cai nghiện, góp phần "giữ sạch" ma túy tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, huyện Tân Kỳ
Số ký hiệu văn bản 104/KH-UBND
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tăng cường công tác quản lý người nghiện tại cộng đồng, người sau cai nghiện, góp phần "giữ sạch" ma túy tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, huyện Tân Kỳ
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thực
Tài liệu đính kèm 104638212108919078572.pdf