ĐĂNG NHẬP  
image banner
Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông năm 2021
Số ký hiệu văn bản 140/KH-UBND-VHTT
Ngày ban hành 05/08/2021
Ngày hiệu lực 05/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông năm 2021
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thực
Tài liệu đính kèm 140638192206953858940.pdf