ĐĂNG NHẬP  
image banner
Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng, định hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số 228-BC/HU
Ngày ban hành 26/09/2022
Ngày hiệu lực 26/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng, định hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 228-huy637998864710654862.doc