ĐĂNG NHẬP  
image banner
Kế hoạch tuyên truyền không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, quảng cáo, tiêu thụ, tàng trữ động vật, thực vật hoang giã, nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Số ký hiệu văn bản 54/KH-HU
Ngày ban hành 18/08/2021
Ngày hiệu lực 19/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, quảng cáo, tiêu thụ, tàng trữ động vật, thực vật hoang giã, nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn huyện Tân Kỳ
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 54637744636784759360.pdf