ĐĂNG NHẬP  
image banner
Lịch sử hình thành

 

Lịch sử hình thành(22/07/2021 01:55 PM)

Theo cuốn tài liệu “ Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Dũng 1930 - 2010” do nhà xuất bản khoa học xã hộixuất bản năm 2010. Cho biết xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ ngày nay thuộc xã liên hoàn của tổng Cự Lâm, huyện Nghĩa Đàn, Phủ quỳ trước đây vào thế kỷ XV.

Sau cách mạng tháng tám năm 1945 xã Dương Hạp và Dương Lễ nhập lại thành xã Liên Hoàn, huyện Nghĩa Đàn.

Đến năm 1953, xã Liên hoàn chia thành 5 xã: Nghĩa Dũng; Nghĩa Hợp, Nghĩa Thái, Nghĩa Hoàn, Nghĩa Phúc thuộc huyện Nghĩa Đàn.

Ngày 19/4/1963 , Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 52-CP về chia tách huyện, 3 huyện: Anh Sơn; Nghĩa Đàn; Quỳ Châu, chia thành 07 huyện: Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quế Phong, Đô Lương, Quỳ châu, Quỳ Hợp, bắt đầu thời kỳ này xã Nghĩa Dũng thuộc huyện Tân Kỳ, tên xã Nghĩa Dũng được giữ nguyên cho đến hôm nay

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An về sáp nhập đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc huyện thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, xã Nghĩa Dũng từ 13 xóm sau sáp nhậm hiện nay có 05 xóm trong đó có 1 xóm là đồng bào dân tộc thiểu số.

Xã Nghĩa Dũng có 02 di tích được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; đó là di tích Đình Làng Dụng và di tích Đền Đức Ông.

Trụ Sở UBND xã Nghĩa Dũng

2. Vị trí địa lý:

Phía đông giáp xã Quang Thành, Yên Thành.

Phía Tây giáp xã Tân Long, Nghĩa Hoàn, Nghĩa Thái.

Phía nam giáp xã Kỳ Tân.

Phía bắc giáp xã Nghĩa Hợp.

3. Diện tích:

Tổng diện tích tự nhiên: 5.962ha , chiều dài 7,8 Km chiều rộng 5 Km theo đường chim bay. Trong đó 2/3 là đất rừng, đất canh tác 400 ha, đất màu đồi 175 ha, đất 2 vụ lúa 145 ha, đất bãi 140 ha.

4. Dân số và phất triển:

Về dân số có 1.870 hộ = 6.892nhân khẩu, được phân bổ thành 05 xóm. Tổng thu nhập bình quân theo đầu người = 39,2 triệu đ/người/ năm.

Tỷ lệ hộ nghèo 3,36%; Tỷ lệ gia đình Văn hóa 81

Đình Dương Hạp xã Nghĩa Dũng

Tình hình phát triển kinh tế xã hội: Phát huy truyền thống quê hương, kế

thừa những kết quả đã đạt được Đảng bộ và nhân dân Nghĩa Dũng vận dụng mọi nguồn lực, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu với mục tiêu: Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo được nhiều ngành nghề mới, đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp, phát triển nhanh và bền vững thương mại dịch vụ, giải quyết tốt các vấn đề lao động và việc làm, nâng cao và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng XHCN một cách bền vững.

Triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, tăng cường quản lý, điều hành và thực hiện có hiệu quả góp phần đưa kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Năm 2021 xã Nghĩa Dũng phấn đấuxã về đích Nông thôn mới

Các tiềm năng phát triển của địa phương: Tập trung thu hút đầu tư , huy

động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án; tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nguồn đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ phấn đấu đơn vị Nghĩa Dũngđạt chuẩn Nông thôn mới và đạt xã loại khá của huyện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Vẻ đẹp thiên nhiên của thác bồn Tân Hợp
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement