ĐĂNG NHẬP  
image banner
Huyện ủy Tân Kỳ tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII cho các cơ quan, doanh nghiệp

 

Chiều ngày 17/3/2023, Huyện ủy Tân Kỳ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt về quán triệt, học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII cho 250 đảng viên các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Anh-tin-bai

Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy khai mạc lớp học

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt các nội dung Nghị quyết số 27 - NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng ( khóa XIII) về “ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Nghị quyết số 28 - NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Anh-tin-bai

Các học viên tham gia lớp học

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc Trung tâm Chính trị yêu cầu học viên học tập nghiêm túc, tiếp thu và nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của Đảng; bám sát vào quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để xây dựng chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng chí cũng yêu cầu các học viên sau khi tiếp thu tại lớp, về các chi đảng bộ, cơ quan tổ chức thảo luận và viết thu hoạch nộp tại cơ quan, đơn vị làm cơ sở cho việc đánh giá nhận thức của cán bộ đảng viên trong việc học tập Chỉ thị, Nghị quyết các cấp của Đảng.

Phương Hảo

Huyện ủy

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Vẻ đẹp thiên nhiên của thác bồn Tân Hợp
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement