ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021(17/05/2021 01:42 PM)

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/202020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Văn bản số 3573/SKHĐT-TH ngày 06/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình KTXH năm 2020 và Kế hoạch phát triển KTXH năm 2021. UBND huyện Tân Kỳ xin báo cáo như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘINĂM 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh những thuận lợi còn gặp một số khó khăn, như: kinh tế thế giới suy thoái, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; Cả hệ thống chính trị phải tập trung phòng, chống dịch trên địa bàn. Thời tiết diện biến phức tạp (rét đậm, nắng nóng gay gắt…). Nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh và trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự nổ lực phấn đấu của cán bộ, nhân dân huyện nhà, kinh tế xã hội năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Về phát triển kinh tế

Tổng giá trị sản xuất cả năm ước đạt 6.688.345 triệu đồng, tăng 6,8% so với 2019, bằng 97,6% kế hoạch.Trong đó, lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp ước đạt 2.054.431triệu đồng, tăng 4,8% so với 2019 và bằng 100,4% kế hoạch. Lĩnh vực công nghiệp xây dựng ước đạt 2.923.668 triệu đồng, tăng 11,9% so với 2019 và bằng 99,3% kế hoạch (Trong đó giá trị sản xuất Công nghiệp-TTCN ước đạt 2.158.798 triệu đồng, tăng 12,6% và bằng 100,2% kế hoạch). Lĩnh vực dịch vụ ước đạt 1.710.246 triệu đồng, tăng 1,3% và bằng 91,8% kế hoạch. Giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt 37,3 triệu đồng/kế hoạch 37-38 triệu đồng, tăng 4,1 triệu đồng so với 2019.

1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

a) Trồng trọt:Mặc dù điều kiện về thời tiết không thuận lợi, nắng hạn kéo dài, nhưng sản xuất nông nghiệp năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng diện tích gieo trồng đạt 26.829 ha, tăng 482 ha so với 2019.

- Cây lương thực: Diện tích gieo trồng cây lương thực là 14.303 ha, trong đó: diện tích Lúa 9.054ha, năng suất ước đạt 54,2tạ/ha tăng 0,5 tạ/ha; Xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất lúa bằng phương pháp cải tiến (SRI) tại nhiều xã trên địa bàn huyện, năm 2020 diện tích thực hiện được 2.056 ha. Diện tích ngô 5.249 ha (tăng 191ha), năng suất ước đạt 46,1 tạ/ha tăng 1,2 tạ/ha, với tổng sản lượng lương thực là 73.205 tấn, bằng 99% kế hoạch huyện và 119% kế hoạch tỉnh giao.

- Cây công nghiệp hàng năm: Tập trung chỉ đạo thu hoạch hết diện tích mía năm 2019 và tổ chức chăm sóc 3.594ha (trồng mới là 858ha/KH 1.500ha);Diện tích cây lạc là 601,1ha/KH 600 ha, với năng suất 22,3 tạ/ha (tăng 1,4 tạ/ha). Diện tích cây sắn là 3.370 ha (tăng 424ha).

- Cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả: Chăm sóc 1.417,2 ha diện tích cao su. Mở rộng chăm sóc vùng trồng cam thực hiện đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Tổng diện tích cây ăn quả có múi là 300 ha (bao gồm cam, quýt, bưởi) tăng 11 ha so với cùng kỳ, trong đó tập trung tăng diện tích trồng bưởi. Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao (sản xuất trong nhà lưới) với diện tích 4000m2. Chỉ đạo phát triển vùng trồng chè với diện tích trồng mới năm 2020 là 15 ha.

Về chăn nuôi, thú y:Tổng đàn bò 26.254 con; trâu 25.714 con, giảm 1,7%; lợn 43.792 con, tăng 3%; gia cầm 1.772 ngàn con, giảm 1,3%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 14.095 tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ, bằng 104% kế hoạch tỉnh giao; Phát triển thương hiệu Dê Tân kỳ, đến nay đã có 34.256 con dê, tăng 1,8% so với 2019. Chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Châu phi và dịch lở mồm long móng[1]; Tổ chức tiêm phòng tụ huyết trùng cho trâu, bò đạt 53% và lở mồm long móng trâu bò đạt 57% kế hoạch.

* Lâm nghiệp:Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm, đã trồng mới được 1.500 ha rừng tập trung bằng 100% kế hoạch, trồng cây đầu xuân đạt 32.399 cây đạt 108% kế hoạch; Tổng sản lượng gỗ khai thác là 97.905 m3, tăng 2,4% so với 2019; Tiếp tục chăm sóc rừng trồng 5.200 ha. Chỉ đạo các xã xây dựng, triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020, nên cơ bản đã bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, không có vụ cháy rừng lớn xảy ra.

* Thuỷ sản:Tổ chức cung ứng 4.988,8 kg cá giống, 4.000 con giống cá trắm cỏ và 1.000 con giống cá rô phi đơn tính thực hiện chính sách trợ giá cá giống năm 2020 cho 6 xã khu vực 3. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 2.269 tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ, trong đó: nuôi trồng là 2.020 tấn.

d) Xây dựng nông thôn mới:Toàn huyện đã tích cực triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, ký cam kết và giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã thực hiện các tiêu chí năm 2020, đến nay, bình quân các xã đạt 16,19 tiêu chí, tăng 0,48 tiêu chí so với 2019. Tổ chức đón nhận xã Nghĩa Hoàn, Giai Xuân, Nghĩa Phúc, Nghĩa Bình và 02 xóm đạt chuẩn nông thôn mới 2019. Chỉ đạo 2 xã Nghĩa Hợp, Nghĩa Hành đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, dự kiến năm 2020 sẽ có thêm 01 xã đạt 19/19 tiêu chí. Chỉ đạo xây dựng 8 sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

1.2. Công nghiệp - xây dựng:

a) Về công nghiệp TTCN: Tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất tăng 12,6% so với 2019 và bằng 100,2% kế hoạch. Tập trung chỉ đạo thu hoạch mía để phục vụ cho nhà máy đường sản xuất. Chỉ đạo Nhà đầu tư khắc phục những tồn tại và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xóm Thắm xã Nghĩa Hoàn. Tập trung thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình sản xuất sau khi xóa bỏ lò gạch ngói thủ công kiểu đứng liên tục trên địa bàn huyện; chỉ đạo các xã, các hộ sản xuất ngói màu không nung hoàn chỉnh thủ tục về đầu tư theo quy định. Hướng dẫnHTX Làng nghề Nghĩa Hoàn (Chủ đầu tư) ổn định tình hình để thực hiện dự án Nhà máy gạch ngói Tuy Nen tại Cụm CNN xã Nghĩa Hoàn.

b) Về đầu tư xây dựng: Kế hoạch năm 2020, tổng nguồn vốn đã bố trí đến 30/12/2020 là 243.196 triệu đồng, đã giải ngân là 218.704 triệu đồng, bằng 90% kế hoạch. Về kết quả thực hiện các chương trình, dự án như sau:

- Giao thông: Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các xã, thị trấn ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông[2]. Phối hợp với Chi cục quản lý đường bộ II kiểm tra, rà soát, khảo soát các điểm bị ngập nước, các điểm gây tiềm ẩn tai nạn giao thông dọc đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Tân Hương) lập phương án trình Tổng cục đường bộ xử lý trong thời gian tới. Hoàn thành đưa vào sử dụng 8 dự án[3]. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cầu Khe Thần xã Tiên Kỳ, Cầu Khe Chui xã Hương Sơn; Khởi công dự án: Sửa chữa đường từ ngã ba địa chất đi cột mốc số 0 đường Hồ Chí Minh;.... Hỗ trợ 2.100 tấn xi măng cho 2 xã Nghĩa Hợp, Nghĩa Hành làm đường bê tông theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Thủy lợi, điện: Hoàn thành đưa vào sử dụng công trình Hồ chứa nước Đồng Lội xã Tân Phú; Hồ chứa nước Trung Lương xã Tân Xuân. Khởi công dự án Sửa chữa, nâng cấp đập Thực phẩm. Phối hợp với ngành điện tổ chức công tác GPMB để cải tạo các đường dây trung hạ thế, chống quá tải, dắm TBA và xây mới với tổng kinh phí được duyệt 135 tỷ đồng

- Xây dựng cơ bản khác: Hoàn thiện phê duyệt và công bố đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Tân kỳ”; Phối hợp Sở Xây dựng, Sở lao động TBXH để phê duyệt lại danh sách các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với ngân hàng CSXH triển khai cho các đối tượng vay vốn làm nhà ở theo Quyêt định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; Đến 30/11/2020, đã hỗ trợ được 377 hộ với tổng kinh phí 9.418 triệu đồng. Tổ chức cấp giấy phép xây dựng nhà ở được 38 giấy phép.

1.3. Lĩnh vực Dịch vụ:

- Về lĩnh vực thương mại: Phối hợp với đội quản lý thị trường kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt trong dịp tết Canh Tý. Tổng mức bán lẻ hàng hóa theo giá thực tế ước đạt 7.729 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ.

- Lĩnh vực vận tải: Luân chuyển hành khách đường bộ là 159 triệu lượt người.Km, tăng 1,9%, luân chuyển hàng hóa đường bộ là 32 nghìn tấn.Km tăng 4,9%, với doanh thu ngành vận tải là 376.072 triệu đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

- Tín dụng ngân hàng: Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục phát triển, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 1.682 tỷ đồng, tăng 30%; tổng dư nợ cho vay là 1.448 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2019, trong đó, cho vay phục vụ sản xuất nông nghiệp chiếm 95%; tỷ lệ nợ xấu chiếm khoảng 0,04% tổng dự nợ.

1.4Tình hình thưc hiện dự toán thu chi ngân sách

- Về thu ngân sách: Tổng thu ngân sách tại địa bàn năm 2020 ước đạt 103.942 triệu đồng bằng 114,4 % dự toán. Nhiều khoản thu vượt dự toán như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 138%, thu từ CTN dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 118,13%, Thuế thu nhập cá nhân đạt 138%, Tiền sử dụng đất đạt 117%, Thu khác ngân sách đạt 266,56% ... so với dự toán.

- Về chi ngân sách: Tổng chi ngân sách năm 2020 ước đạt 839.629 triệu đồng, trong đó các khoản chi cân đối qua NSNN là 492.673 triệu đồng, bằng 100% dự toán (Chi thường xuyên là 442.026 triệu đồng, bằng 100% dự toán, chi đầu tư XDCB 50.647 triệu đồng, bằng 100% dự toán).

1.5. Xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể

- Xúc tiến đầu tư:Phối hợp Nhà đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án[4]. Cho ý kiến CTĐT Dự án: Khai thác cát, sỏi xây dựng tại bãi bồi Sông Con, xã Nghĩa Hành, xã Phú Sơn, Tân An và khai thác đất sét làm VLXD tại xã Kỳ Sơn; Các trang trại chăn nuôi lợn tại các xã Giai Xuân Tân, Hợp và Nghĩa Bình. Đến nay đã có 3 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư là 362 tỷ đồng[5]. Tổ chức đối thoại với người dân để vận động các hộ dân di dời lên chợ mới.

- Phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể: Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng số doanh nghiệp thành lập và hoạt động tăng. Đến nay, có 230 doanh nghiệp đăng ký và hoạt động, trong đó: 25 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 50 tỷ đồng. Đăng ký thành lập mới 02 HTX, giải thể 01 HTX, đến nay toàn huyện có 28 HTX hoạt động theo Luật HTX 2012.

1.6. Công tác tài nguyên - môi trường:Chỉ đạo công tác xét duyệt hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân; Tổ chức rà soát đất đai và giao chỉ tiêu cấp GCN QSD đất năm 2020 cho UBND các xã thực hiện, kết quả từ đầu năm đến nay đã cấp được 2.018 GCN QSD đất. Phối hợp với đơn vị tư vấn điều tra rà soát tổng hợp số liệu xây dựng kết quả kiểm kê đất đai trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã quy hoạch, phân lô đấu giá thu tiền sử dụng đất. Tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch huyện Tân Kỳ. Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức công bố công khai thực hiện theo quy định.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, nhằm chấn chỉnh các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, thành lập đoàn kiểm tra khai thác khoáng sản đến nay đã kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm 9 đơn vị vi phạm về hoạt động khai thác cát sỏi, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 197 triệu đồng, tước giấy phép 01 đơn vị. Riêng địa bàn xã Nghĩa Đồng xử lý 02 đơn vị, tước giấy phép 01 đơn vị.

2. Về văn hóa xã hội

a)Giáo dục - đào tạo: Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Mầm Non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập THCS. Giao chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2020, dự kiến có thêm trường MN Đồng Văn đạt chuẩn. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng Trường THCS Nghĩa Đồng đạt Huân chương lao động hạng nhất. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt mọi nhiệm vụ về công tác phòng, chống dịch bệnh[6], điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo an toàn, đúng quy chế, khai giảng năm học 2020-2021. Tổ chức sáp nhập Trường TH Nghĩa đồng 1 và Nghĩa đồng 2 thành trường TH Nghĩa đồng, và sáp nhập Trường TH Đồng văn 2 và Đồng văn 3 thành Trường TH Đồng văn 3.

b)Y tếvà chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

Đảm bảo việc thực biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19; sẵn sàng tiếp nhận, cách ly và phòng chống nhiễm khuẩn để chủ động ngăn ngừa dịch Covid-19 xâm nhập và lây lan. Tổ chức rà soát, cách ly y tế đối với các trường hợp trở về từ các vùng có dịch trong nước và trên thế giới, các trường hợp nghi ngờ nhiễm đang có mặt trên địa bàn[7].

Chất lượng về chuyên môn khám chữa bệnh tiếp tục được nâng cao, các kỹ thuật mới được duy trì và phát triển. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tại các xã, thị trấn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, mùa lễ hội xuân năm 2020 và tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2020. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm và hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn[8].

Tập trung triển khai kịp thời và thực hiện các đề án về Dân số - KHHGĐ. Tuyên truyền, vận động, lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, tốc độ tăng dân số tự nhiên là 0,97%, giảm 0,01%; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 25,2% tăng 0,7% so với năm 2019.

c)Văn hoá thông tin: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, đặc biệt tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng. Các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian chào mừng năm mới Xuân Canh Tý, tổ chức ngày đại đoàn kết được diễn ra sôi nổi. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào.. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tổ chức bình xét các chỉ tiêu văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa ước đạt 83,1%, tăng 0,4%, làng văn hóa 81,5%, tăng 2% so với năm 2019.

Khai thác có hiệu quả cổng thông tin điện tử huyện, từ đầu năm đến nay đã đăng tải được hơn 1.170 bài; 210 tin, trang truyền hình; 298tin, trang phát thanh…, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước trên địa bàn huyện.

d)Lao động, việc làm,xoá đói giảm nghèocác chính sách xã hội:

- Tập trung chỉ đạo và thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải quyết việc làm cho người lao động: Phối hợp tổ chức hội chợ việc làm năm 2020 để tạo cơ hội cho người lao động tiếp cận thông tin, thị trường lao động. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên số lao động được tạo việc làm mới đạt thấp, từ đầu năm đến nay giải quyết việc làm mới cho khoảng 3.783 người đạt 94,6% kế hoạch, trong đó: xuất khẩu lao động 268 người đạt 20,3% kế hoạch. Mở các lớp nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp được 18 lớp với 557 học viên[9], đến nay tỷ lệ lao động được đào tạo là 57%.

- Tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến ngày 30/11/2020, tổng số đối tượng (người có công; đối tượng bảo trợ xã hội; người nghèo, cận nghèo) đã hỗ trợ 39.164 người, số tiền đã chi trả 34.991 triệu đồng.

- Thực hiện có hiệu quả và kịp thời các chính sách giảm nghèo[10]; Phối hợp tổ chức Chương trình ủng hộ “Tết vì người nghèo” tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 với tổng số tiền vận động, tiếp nhận 3.871.157.000đồng[11]và đã trao cho 6.401 hộ nghèo, hộ cận nghèo, một số hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón tết Canh Tý 2020. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 dự kiến là 2,84%, giảm 0,63%

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, chế độ ưu đãi cho đối tượng gia đình chính sách người có công với cách mạng; Chính sách đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm. Công tác chi trả thường xuyên, tặng quà cho người có công, công tác bảo trợ được thực hiện kịp thời đầy đủ[12]. Phong trào ‘‘Đền ơn đáp nghĩa’’ tiếp tục được xã hội hóa sâu rộng[13].

- Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm thực hiện[14]. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục duy trì vận hành, quản lý hệ thống phần mềm, thu thập dữ liệu trẻ em để thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.

3. Tổ chức xây dựng chính quyền

a)Tổ chức bộ máy và cải cách hành chính

- Chỉ đạo hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, kiện toàn bộ máy theo quy định; Hoàn thành công tác bố trí lực lượng công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn trên địa bàn; chuyển đổi vị trí công chức tại các xã thị trấn cho 14 người, trình Sở Nội vụ thẩm định giải quyết chế độ cho lực lượng công an xã nghỉ việc theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP với tổng số 39 người, nhu cầu kinh phí chi trả cho đội ngũ dôi dư ở các khối xóm trên địa bàn huyện với tổng số 1.008 người nghỉ theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND tỉnh và 32 người dôi dư tại các xã, thị trấn nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND tỉnh Nghệ An.

- Thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị 26-CT/TTg của Thủ tướng, Chỉ thị 17-CT/TU của Tỉnh ủy tại 6 đơn vị cấp xã. Thông qua các đợt kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm, do đó chất lượng, ý thức, đạo đức công vụ của công chức, viên chức được nâng lên.

- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Tổ chức rà soát và công khai thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Trung tâm giao dịch một cửa UBND cấp huyện và UBND cấp xã, thị trấn.

b)Tư pháp,phổ biến giáo dục pháp luật:Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tự kiểm tra các văn bản do HĐND-UBND cấp huyện, cấp xã ban hành; Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch PBGDPL, Hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện, từ đầu năm đến nay đã mở 13 lớp PBPL tại 13 xã với hơn 2.600 lượt người tham dự; Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tiến hành truyền thông pháp lý và trợ giúp cá biệt tại 14 xã; Biên soạn và cấp phát hơn 3.500 tài liệu để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện; Kiện toàn và nâng cao chất lượng hòa giải viên cơ sở, các tổ hòa giải đã hòa giải 190 vụ việc và đã hòa giải thành 180 vụ việc, chiếm 94,7%. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đúng theo quy định pháp luật về công tác hộ tịch, công tác chứng thực[15].

c) Thực hiện công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng chống tham nhũng

- Công tác thanh tra: Tiến hành thực hiện 15 cuộc thanh tra bao gồm 14 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra kiểm tra đột xuất. Hiện nay đã ban hành 8 kết luận thanh tra, kiểm tra tại 8 đơn vị; xây dựng dự thảo kết luận tại 21 đơn vị và 5 cuộc đang tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 5 đơn vị. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý về kinh tế thu hồi về ngân sách 1.112,3 triệu đồng, xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 8 tổ chức và 12 cá nhân.

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC: Trong kỳ, UBND các cấp đã tiếp: 136 lượt người/47 vụ việc, giảm 57,4% lượt tiếp so với cùng kỳ năm trước, trong đó: 18 vụ việc thuộc thẩm quyền huyện và 29 vụ việc thuộc thẩm quyền xã giải quyết. Đã tiếp nhận 244 đơn, giảm 25,8 % so với cùng kỳ, trong đó: có 124 đơn/124 vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND các cấp giải quyết, 33 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, 85 đơn không đủ điều kiện thụ lý và hướng dẫn công dân chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền 2 đơn. Đến nay, đã giải quyết 5/9 vụ việc tố cáo (3 vụ việc năm trước chuyển qua và 6 vụ việc phát sinh); đã giải quyết 3/5 vụ việc khiếu nại, 133/156 vụ việc KNPA và 29/33 vụ việc tranh chấp đất đai, đạt tỷ lệ 83,7%[16]. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đã đôn đốc thực hiện 133 triệu đồng, trả lại cho công dân 516.000 đồng và yêu cầu xóm bàn giao lại 01 ngôi nhà 5 gian và 2233,1 m2đất cho trường tiểu học quản lý, sử dụng.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, triển khai công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định của luật PCTN.

4. Quốc phòng, An ninh

- Duy trì nghiêm chế độ trực chiến sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình không để bị động, bất ngờ xẩy ra. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ ra quân huấn luyện và giao quân năm 2020 đảm bảo về số lượng. Tổ chức lựa chọn địa điểm, ban hành các quyết định thành lập tổ phục vụ, kiểm soát quân sự, bảo vệ an ninh và các nội dung liên quan khác tại khu vực cách ly tập trung của huyện để chống dịch Covid-19.

- Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự,an ninh tôn giáo, ngăn chặn các tà đạo và đạo lạ, tích cực vận động quần chúng nhân dân và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tuyên truyền, tổ chức các biện pháp vận động quần chúng chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành58chỉ thị, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo vềcông tác đảm bảo ANTT; tổ chức 07 hội nghị, cuộc họp, sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT.Bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng cấp cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

II. TỒN TẠI VÀ KHÓ KHĂN

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 vẫn còn những tồn tại và khó khăn nổi lên trong các lĩnh vực sau:

1. Lĩnh vực kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt thấp so với kế hoạch, đặc biệt giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 1,3%/kế hoạch 7-8%.

- Diện tích trồng mía giảm và đạt thấp so với kế hoạch; Dịch tả lợn Châu phi còn diễn biến phức tạp[17]; Chỉ đạo thực hiện các xã về đích nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, xã Nghĩa Hành không đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

- Triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm[18],…; Một số dự án thu hút đầu tư chậm khởi công xây dựng, vướng mắc trong công tác đền bù GPMB[19].

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đáp ứng nhu cầu người dân.

- Chi ngân sách tiếp tục tăng và gặp nhiều khó khăn do chi các nhiệm vụ đột xuất, thiên tai, dịch Covid-19.

2. Lĩnh vực văn hóa xã hội:Chất lượng khám, chữa bệnh đã nâng lên, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; Tạo việc làm mới chưa đạt kế hoạch đề ra.

3.Quản lý nhà nước và cải cách hành chính: Việc xử lý các vụ việc trọng tâm nổi cộm, các thủ tục hành chính cho người dân có một số việc còn chậm, đặc biệt là thủ tục đất đai.

4. Quốc phòng - An ninh trật tự xã hội:Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo có lúc, có nơi còn chưa kịp thời. Tình trạng xe quá khổ quá tải chưa được xử lý triệt để. Giao quân đủ số lượng nhưng còn phải bù đổi nhiều.

III. NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Nguyên nhân khách quan:Thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã làm ngưng trệ hầu hết các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chương trình, kế hoạch bị tạm hoãn, gián đoạn, ảnh hưởng đến công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đặc biệt là các ngành dịch vụ, giải quyết việc làm và dự báo tác động tiêu cực sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. Huy động nguồn lực cho đầu tư còn khó khăn trước yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng.

2. Nguyên nhân chủ quan

- Việc đôn đốc, chỉ đạo của các ngành, các cấp có nơi, có lúc tính quyết liệt chưa cao, tư tưởng ngại va chạm, sợ sai, điều hành chưa cụ thể, chỉ đạo chưa bám sát đến cùng. Tính chủ động xử lý công việc còn hạn chế.

- Kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ sở chưa nghiêm, thiếu rà soát, kiểm tra; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ chưa cao.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Bối cảnh chung huyện Tân kỳ sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là tác động của dịch Covid-19; thời tiết diễn biến khó lường. Để hoàn thành cao nhất kế hoạch 2021, huyện Tân kỳ đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021 như sau:

I.MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỦA KẾ HOẠCHNĂM 2021

1. Mục tiêu tổng quát

Triển khai thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội. Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2021

a. Chỉ tiêu kinh tế:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất khoảng: 9 - 10%

Trong đó: + Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng : khoảng 4-5 %.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng: khoảng 13,5-14,5%.

+ Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng: khoảng 6,5-7,5%.

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư khoảng: 36-37%;Công nghiệp xây dựng khoảng: 29-30%;dịch vụ khoảng: 34-35%.

- Thu ngân sách trên địa bàn: 113.490 triệu đồng

- Giá trị gia tăng bình quân đầu người: khoảng 42-43 triệu đồng.

b. Chỉ tiêu xã hội:

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm: 1 xã

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: dưới 1%

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2020: 0,5-1,0%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 11%

- Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 3 trường

- Tạo việc làm mới khoảng: 2.500-3.000 người

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 58 %

- Số bác sỹ/ 1vạn dân: 8 bác sỹ.

- Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ thường xuyên: 90,9 %.

- Tỷ lệ gia đình văn hóa: 83,2%.

- Tỷ lệ làng văn hóa: 82,8 %.

- Xã, thị trấn có thiết chế VHTT-TT đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 01 xã.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 95 %.

c. Chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước hợp VS: 96 %.

- Tỷ lệ che phủ rừng: 40%.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC

  1. Phát triển kinh tế:
    1. . Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn:

* Về nông nghiệp: Tập trung đầu tư thâm canh các loại cây trồng chủ yếu, như: cây lúa khoảng 9.000ha, tăng diện tích gieo trồng giống lúa chất lượng, có giá trị cao, dễ tiêu thụ, cây ngô là 5.000ha với sản lượng lương thực cả năm là 73.400 tấn. Chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt giữa người trồng mía và nhà máy trong tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu trồng mới khoảng 1.500ha mía, để có diện tích mía đứng là 4.500ha. Tập trung đầu tư, chăm sóc 1.417,2 ha diện tích cây cao su và 166 ha cam hiện có. Tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tăng cường công tác kiểm tra và hướng dẫn, tuyên truyền người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Tổ chức lại sản xuất chăn nuôi trên địa bàn theo chuỗi liên kết, trong đó phát huy tối đa vai trò của doanh nghiệp với vai trò là người dẫn dắt (thông qua liên kết với người chăn nuôi), hiệp hội và hợp tác xã nhằm kiểm soát tốt hơn về chất lượng, an toàn thực phẩm, tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích, nhân rộng các mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại có quy mô lớn; Giữ ổn định đàn trâu, tăng đàn bò khoảng 2%và lợn tăng khoảng 2,8%, gia cầm tăng 2,1%; Đẩy mạnh phát triển đàn Dê để phát triển thương hiệu dê Tân Kỳ. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác giám sát, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, làm tốt công tác tiêu độc khử trùng ở các chợ và nơi giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y để có biện pháp xử lý kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Chủ động cung ứng đầy đủ các loại thuốc phòng trừ, làm tốt công tác tiêm phòng. Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi không sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm.

* Lâm nghiệp: Tập trung tăng nhanh diện tích, chất lượng rừng trồng; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.Trồng mới 1.500 ha rừng, chăm sóc bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có. Khoanh nuôi tái sinh và giao đất cho các tổ chức, cá nhân theo khả năng sử dụng, tỷ lệ che phủ rừng là 40%. Xây dựng kế hoạch phòng chống cháy rừng, tăng cường công tác quản lý rừng, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp.

* Thủy sản:Đầu tư thâm canh diện tích nuôi trồng hiện có là 1.561 ha, với sản lượng thủy sản là 2.350 tấn, trong đó: sản lượng nuôi trồng là 2.100 tấn.

* Phát triển nông thôn: Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 48/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh và lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; Phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn và số tiêu chí nông thôn mới bình quân là 16,38 tiêu chí (tăng 0,2 tiêu chí). Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại, kinh tế hợp tác.

Phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trong đó chú trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng nguyên liệu, hệ thống thuỷ lợi, điện đảm bảo sản xuất và đời sống. Thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách, hỗ trợ phát triển sản xuất theo đúng quy định.

1.2. Công nghiệp xây dựng:Nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của sản xuất công nghiệp. Phát triển các sản phẩm mà huyện có lợi thế như: công nghiệp mía đường, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản... nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 13,5-14,5%, trong đó: công nghiệp-TTCN tăng 15% so với 2020.

* Về công nghiệp-TTCN:Phát huy hết công suất hiện tại của các nhà máy gạch Tuy Nen, gạch cotto. Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà máy May Minh Anh - Tân Kỳ vào cuối năm 2021. Khởi công xây dựng dự án Nhà máy gạch không nung xã Kỳ Tân. Chỉ đạo HTX Làng nghề tiếp tục đầu tư nhà máy ngói Tuy Nen tại Cụm công nghiệp Nghĩa hoàn; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng vật liệu không nung; Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện.

* Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng:

- Về giao thông:Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng các công trình: Xây dựng cầu Khe Chui và đường hai đầu cầu tại xã Hương Sơn; Sửa chữa, nâng cấp, tuyến đường từ ngã ba Địa chất qua Nghĩa trang liệt sỹ đi cột mốc Km0 đường mòn Hồ Chí Minh; Đường vào nhà máy May Minh Anh; Tiếp tục triển khai xây dựng Đường 15B Lạt Nghĩa Hợp. Chuẩn bị đầu tư để khởi công một số dự án: Đường Nghĩa Hoàn đi Nghĩa Thái; Đường Nghĩa Phúc đi Tân An. Tổ chức duy tu, sữa chữa một số tuyến đường hư hỏng từ Quỹ bảo trì đường bộ; Huy động, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ xi măng xây dựng giao thông nông thôn....

- Thủy lợi:Đẩy nhanh tiến độ công trình Hồ chứa nước Trăn xã Nghĩa Bình; hồ chứa nước Tạp Mả, xã Nghĩa Phúc; Sửa chữa, nâng cấp đập Thực Phẩm, thị trấn Tân Kỳ,... Tổ chức khắc phục các công trình bị hư hỏng do mưa lụt, phòng chống bão lụt, hạn hán, bê tông hóa kênh mương từ nguồn thủy lợi phí...

- Xây dựng cơ bản khác: Khởi công xây dựng Nhà làm việc UBND huyện; Sửa chữa Nhà làm việc Khối Dân (chi cục thuế cũ). Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, chấn chỉnh hoạt động quản lý đầu tư xây dựng và cấp phép đầu tư xây dựng trên địa bàn. Triển khai lắp đặt tên đường, số nhà trên địa bàn Thị trấn

1.3. Các ngành dịch vụ:

-Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 09/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp tổ chức hội chợ Thương mại đưa hàng về nông thôn. Đưa tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 7,4%. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các loại hàng hóa như xăng dầu, rượu, thuốc lá, thuốc chữa bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nâng cao chất lượng hoạt động vận tải, dịch vụ bưu chính viễn thông; tăng cường quảng bá các tiềm năng du lịch, kết nối các tua du lịch trên địa bàn.

- Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, thực hiện hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác huy động vốn, phấn đấu tổng nguồn vốn huy động: 1.617 tỷ đồng, tăng 10-11%; dư nợ trong nền kinh tế là 1.589 tỷ đồng, tăng 9%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

1.4. Thu chi ngân sách:Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,dự toán ngân sách nhà nước năm 2021có ý nghĩa rất quan trọng; do đó phải tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, tăng nhanh nguồn thu mới đảm bảo nhu cầu chi. Để đảm bảo nhu cầu chi, phải khai thác triệt để các nguồn thu, các khoản nợ đọng thuế, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 113.490 triệu đồng. Đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của ngân sách cấp trên để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

1.5. Xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể

Huy động cả hệ thống chính trị tham gia tích cực trong công tác vận động mời gọi đầu tư và thực hiện dự án. Tổ chức thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch các thông tin về các chủ trương, chính sách, quy hoạch, các chương trình dự án mời gọi đầu tư. Phối hợp với Nhà đầu tư để tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Tiếp tục đồng hành cùng với Nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi, xử lý các vướng mắc để kêu gọi các Nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn.

1.6. Về tài nguyên và môi trường:Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công tác cấp mới và hoàn thành công tác cấp đối giấy CNQSDĐ. Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 2021 và quy hoạch phân lô để đấu giá thu tiền sử dụng đất. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là cát sỏi và đất sét. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đặc biệt là các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác thống kê đất đai hàng năm theo quy định.

2.Phát triển văn hóa xã hội:

2.1. Về giáo dục và đào tạo:Nâng cao chất lượng phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; Đúc rút kinh nghiệm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 và triển khai lớp 2, lớp 6 theo lộ trình, đồng thời đổi mới phương pháp dạy học đối với các khối lớp đang thực hiện chương trình giáo dục hiện hành đáp ứng yêu cầu; Giảm học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng. Tiếp tục tăng cường quản lý các nguồn tài trợ, viên trợ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học. Chỉ đạo có thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn lên 56 trường, với tỷ lệ đạt 82,4%, kiểm tra đánh giá lại 4 trường[21]đã đạt chuẩn theo lộ trình. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng trường THCS Nghĩa Đồng đạt huân chương lao động hạng nhất và xây dựng Trường THCS Nguyễn Trãi trọng điểm chất lượng cao.

2.2.Y tế, dân số, gia đình:

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch covid-19; Nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh, tăng cường kiểm tra hoạt động hành nghề y dược tư nhân; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong việc khám và chữa bệnh. Phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, trình Sở Y tế thẩm định lại 6 xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế[22]; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 11%; Tỷ lệ trạm y tế xã, thị trấn có Bác sỹ đạt tỷ lệ 90,9%; Duy trì tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 98%.

Thực hiện tốt chương trình Dân số KHH gia đình, đẩy mạnh công tác truyền thông dân số tới mọi tầng lớp dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, giữ mức tăng dân số tự nhiên dưới 1%; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 23,5%. Nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần; Tuyên truyền, vận động, nâng tỷ lệ khám sàng lọc trước và sau sinh.

2.3.Văn hoá thông tin:

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hoạt động chính trị phục vụ các ngày lễ lớn trong năm 2021, đặc biệt là tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra vào năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chỉ thị 15-CT/HU ngày 19/7/2012 của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi. Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Làng văn hóa”.

- Tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của các dân tộc đi đôi với việc xây dựng các hình thức sinh hoạt văn hóa mới, khai thác, kết nối phát triển các điểm du lịch; Tuyên truyền giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc; Tăng cường quản lý tốt dịch vụ Internet và các hoạt động văn hóa trên địa bàn

2.4.Lao động, việc làm,xoá đói giảm nghèovà các chính sách xã hội:

- Tiếp tục tổ chức tốt công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/CP của Chính phủ và đề án đã được phê duyệt, phấn đấu giải quyết việc làm khoảng 2.500-3.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt58%.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, đặc biệt là công tác giảm nghèo, phấn đấu năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 0,5-1,0%.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách trợ giá, trợ cước, chính sách chế độ bảo trợ xã hội ưu đãi đối với người có công, tiếp nhận và giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp theo đúng chế độ quy định.

- Thực hiện tốt các nội dung về bình đẳng giới, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, xây dựng xã phù hợp với trẻ lên 21 xã, tăng 01 xã. Tăng cường quản lý các đối tượng cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

3. Tổ chức xây dựng chính quyền:

3.1.Tổ chức bộ máy và cải cách hành chính nhà nước:

- Tiêp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo cơ chế "Một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, xã. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tổ chức tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HDND các cấp; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trách nhiệm và trình độ.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 26/TTg và Chỉ thị 17/CT-TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy.Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Thực hiện tốt công tác đánh giá thi đua khen thưởng theo hướng gắn hiệu quả, công việc được giao. Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh của các tổ chức tôn giáo.

4.2. Công tác Tư pháp và giáo dục pháp luật: Thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, ban hành các văn bản QPPL, nhất là các chính sách, đề án phát triển kinh tế xã hội; Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các văn bản QPPL do HĐND-UBND cấp xã ban hành có nội dung không phù hợp, trái với pháp luật. Tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung tuyên truyền pháp luật theo các kế hoạch đã được duyệt. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, đăng ký hộ tịch và công tác chứng thực đúng quy định pháp luật.

4.3.Tiếp dân,giải quyết khiếu nại, tố cáovà phòng chống tham nhũng:

- Thực hiện đạt 100% các cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch 2021 đã đề ra; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân theo định kỳ, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổ chức giải quyết có hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh và các đơn thư tồn đọng thuộc thẩm quyền cấp huyện đạt trên 96% và thuộc thẩm quyền cấp xã đạt trên 97%. Hạn chế tối đa đoàn đông người và đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

- Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa; tăng cường tính công khai, minh bạch, đề cao vai trò giám sát của nhân dân và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

5. Quốc phòng an ninh:

Chỉ đạo các lực lượng tăng cường phối hợp quản lý, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý tốt các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trậnan ninh nhân dân vững chắc. Bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, truyền thông, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, hội nghị, các mục tiêu trọng điểm về an ninh quốc gia.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển giao quân đạt 100% chỉ tiêu được giao đảm bảo chất lượng tốt. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đúng kế hoạch, huấn luyện diễn tập đạt kết quả tốt, xây dựng cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các đề án đã được phê duyệt, từng bước thực hiện đề án xây dựng khu vực phòng thủ huyện.

Đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là tình hình an ninh nội bộ, tôn giáo, mâu thuẩn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Đẩy mạnh tấn công truy quyét các loại tội phạm; Phòng ngừa hạn chế không để trọng án giết người xảy ra.

Tăng cường truyền thông và phòng, chống cháy nổ, chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phấn đấu giảm tai nạn trên cả 3 tiêu chí từ 5-10%; giải tỏa hành lang an toàn giao thông, nhất là tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2020. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 huyện Tân Kỳ. UBND huyện Tân kỳ rất mong nhận được ý kiến góp ý của các vị đại biểu./.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN KỲ

 

 

In bài|Đầu trang

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Vẻ đẹp thiên nhiên của thác bồn Tân Hợp
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement