ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tân Kỳ - Nỗ lực giảm nghèo bền vững
Trong những năm qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tân Kỳ có bước tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, Tân Kỳ là huyện có điểm xuất phát thấp, nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, do vậy điều kiện kinh tế nói chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao so với toàn tỉnh.

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tân Kỳ có bước tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, Tân Kỳ là huyện có điểm xuất phát thấp, nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, do vậy điều kiện kinh tế nói chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao so với toàn tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn toàn huyện, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ sản xuất, y tế, giáo duc, nhà ở…Ngay từ đầu năm, Tân Kỳ đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chinh sách của Đảng và Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo; nâng cao nhận thức và quyết tâm thoát nghèo của chính người nghèo; Thực hiện các giải pháp trực tiếp hỗ trợ xã nghèo, hộ nghèo, người nghèo; Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ hộ trợ về văn hóa thông tin cho người nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; Nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, trách nhiệm của chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã hội. Kết quả, năm 2017, mở được 14 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, có 469 học viên tham gia, đào tạo các nghề như: May công nghiệp, sữa chữa máy nông nghiệp, Mây tre đan, chăn nuôi thú ý, trồng cây có múi, cây ăn lá, bảo vệ thực vật; Cho vay vốn giải quyết việc làm cho 402 hộ với số tiền gần 11 tỷ 100 triệu đồng; Cấp thẻ bảo hiểm kịp thời cho các đối tượng nghèo, cận nghèo theo quy định. Cùng với đó, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện Tân Kỳ đã vận động, quyên góp được hơn 1 tỷ 972 triệu đồng, trao cho 4.759 hộ nghèo trên toàn huyện vui tết đón xuân Đinh Dậu năm 2017 (Trong đó nhân dân toàn huyện đã quyên góp được hơn 1 tỷ 582 triệu đồng, đạt 169,2% vượt chỉ tiêu đề ra; Tiếp nhận và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh số tiền 389,5 triệu đồng). Quỹ “vì người nghèo” năm 2017, toàn huyện vận động được: 660 triệu đồng (trong đó cấp huyện 300 triệu đồng, cấp xã: 360 triệu đồng) đạt 132 % kế hoạch. Từ nguồn quỹ huy động được, đã hỗ trợ xây dựng được 8 nhà đại đoàn kết, trị giá 180 triệu đồng; hỗ trợ 70 hộ nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi, tổng số tiền lên đến 240 triệu đồng; hỗ trợ cho 3 gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi hộ 2 triệu đồng, hỗ trợ khác 21 triệu đồng. Tiếp nhận và phân bổ cho 3 hộ nghèo xây nhà đại đoàn kết và phát triển chăn nuôi từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh, với số tiền mỗi hộ 30 triệu đồng, tổng số tiền 90 triệu đồng. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người dân, từ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo hàng năm, năm 2016 là 13,82% giảm còn 11,18% năm 2017.

Để tiếp tục công cuộc giảm nghèo và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong những năm tiếp theo, Tân Kỳ đã đưa ra mục tiêu và giải pháp đồng bộ như: Thực hiện các chính sách giảm nghèo thường xuyên, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư từ ngân sách trung ương để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo ở các địa bàn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững; tăng cường hoạt động giám sát, đánh giá các chính sách giảm nghèo tác động đến đối tượng thụ hưởng. Tạo việc làm ổn định cho người nghèo; đảm bảo các điều kiện thiết yếu về nhà ở, nước sinh hoạt, các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền trong nhân dân nhất là người nghèo nhận thức được: Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững chính là việc hỗ trợ người nghèo về vốn, trình độ kỹ thuật, cơ sở hạ tầng giúp người dân có thể tiếp cận với khoa học, kỹ thuật, cây, con, giống mới, thay đổi tư duy làm ăn từ đó giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.


Lê Văn Toàn

MTTQ huyện

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Vẻ đẹp thiên nhiên của thác bồn Tân Hợp
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement