ĐĂNG NHẬP  
image banner
Đánh giá tình hình đầu tư xây dựng năm 2020, Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021

 

Đánh giá tình hình đầu tư xây dựng năm 2020, Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 (25/01/2018 09:41 AM)
  Khái quát về đặc điểm ảnh hưởng công tác XDCB năm 2020

Công tác đầu tư XDCB năm 2020 được triển khai trong điều kiện thuận lợi như: Tân kỳ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành; giá cả vật liệu tương đối ổn định; thời tiết thuận lợi để thi công các công trình xây dựng. Nguồn vốn kế hoạch đầu tư công được giao ngay từ đầu năm, đặc biệt, năm 2020 là năm đầu tiên các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia được giao đồng thời cùng các nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, thách thức như: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động mạnh đến tình hình kinh tế - xã hội; Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhiều công trình hạ tầng xuống cấp do thiên tai, nguồn vốn không được bố trí, áp lực trả nợ còn lớn; Trong khi đó nguồn thu ngân sách còn thấp; nguồn chi cho đầu tư khó khăn.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, với sự nổ lực phấn đấu của toàn huyện, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 đã đạt được một số kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác giao kế hoạch và chỉ đạo điều hành

- Công tác giao kế hoạch được triển khai kịp thời ngay khi có Nghị quyết của HĐND huyện. Việc giao kế hoạch vốn bám sát danh mục các dự án đã được HĐND huyện phê chuẩn. Kho bạc Nhà nước huyện cũng đã thông báo kịp thời đến các Chủ đầu tư để làm các thủ tục thanh toán.

- Trong quá trình triển khai, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác XDCB, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả dự án, chấn chỉnh nâng cao chất lượng hoạt động của chủ đầu tư, Ban QLDA. Tập trung chỉ đạo triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc cho các dự án,...

2. Kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng nguồn vốn đầu tư công năm 2020 vẫn tăng. Tổng nguồn vốn đã bố trí đến 30/11/2020 là 234.107 triệu đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ, đã giải ngân là 195.218 triệu đồng, bằng 83,4%  so với kế hoạch, đứng thứ 2/21 huyện thành, thị xã. Chi tiết theo từng nguồn vốn như sau:

+ Nguồn vốn NSTW đầu tư theo các chương trình MTQG là 55.007 triệu đồng, đã giải ngân 52.728 triệu đồng, bằng 95,9% kế hoạch, trong đó: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 42.646 triệu đồng, đã giải ngân 41.455 triệu đồng, bằng 97,2% kế hoạch, Chương trình giảm nghèo bền vững là 10.611 triệu đồng, đã giải ngân 10.440 triệu đồng, bằng 98,4% kế hoạch.

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh là 79.617 triệu đồng, trong đó: bố trí theo tiêu chí, định mức là 46.617, đã giải ngân 36.564 triệu đồng, bằng 78,4%; nguồn bổ sung là 33.000 triệu đồng, đã giải ngân 22.522 triệu đồng, bằng 68,2% kế hoạch.

+ Nguồn vốn ngân sách huyện là 59.222 triệu đồng, đã giải ngân là 44.586 triệu đồng, bằng 75,3% kế hoạch.

+ Ngân sách xã là 40.261 triệu đồng, đã giải ngân là 38.818 triệu đồng, bằng 96,4% kế hoạch.

 (Có phụ lục 01 kèm theo)

3. Kết quả thực hiện một số dự án đầu tư công.

a) Các dự án trọng tâm, trọng điểm: Căn cứ chương trình hành động số 01-CTr/HU ngày 06/10/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đã thông qua các dự án trọng tâm, trọng điểm, gồm:

(1). Dự án đường vào trung tâm xã Phú Sơn: Thời gian hoàn thành theo Chương trình 01-CTr/HU là năm 2018; Thời gian theo dự án đã hết hạn và đã được UBND tỉnh gia hạn đến ngày 30/4/2020 (công văn 5658/UBND-CN ngày 12/8/2019).

Tổng nguồn vốn đã bố trí là 142.385 triệu đồng, trong đó: kế hoạch 2020 là 4 tỷ đồng, đã giải ngân 2.270 triệu đồng. Về tiến độ thi công dự án như sau:

- Phần đường: Đã thi công hoàn thành được 14,9Km/17,9Km, còn lại 3Km đã hoàn thành phần nền, nhưng chưa rải nhựa và đã dừng thi công từ năm 2013. Đến nay, một số đoạn của các hạng mục đã thi công cũng đã xuống cấp, nhưng chưa được duy tu, sửa chữa.

- Phần cầu Phú Sơn và cống hộp qua lạch tại Km7+677,11 đến nay đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến tháng 12/2020 sẽ tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng.

(2). Cầu Khe Thần xã Tiên Kỳ, thời gian hoàn thành theo Chương trình 01-CTr/HU  là năm 2018, thời gian thực hiện dự án đã được UBND tỉnh gia hạn đến 31/12/2020. Tổng nguồn vốn đã bố trí là 24.900 triệu đồng, trong đó: kế hoạch 2020 bố trí 3,5 tỷ đồng, đã giải ngân, dự kiến sẽ thông cầu kỹ thuật trước tết nguyên đán Tân Sửu. Cụ thể:

- Phần Cầu: Đã hoàn thành mặt cầu và đang tiến hành thi công lan can;

- Phần đường 2 đầu cầu: Đã cơ bản hoàn thành nền, mặt đường hai đầu cầu. Còn khoảng 50m đường vuốt nối lên hai đầu cầu chưa tiến hành thi công, chờ hoàn thành phần cầu mới tiến hành thi công.

(3). Đường 15B Lạt - Nghĩa Hợp (giai đoạn 1: Cầu Khe Thiềm, Khe Su), thời gian hoàn thành theo Chương trình 01-CTr/HU  là năm 2020:

Trong quý 1/2018, đã tạm thời thông Cầu Khe Thiềm và tạm dừng thi công từ Tết nguyên đán Mậu Tuất đến nay[1]; Còn lại Cầu khe Su đã đúc được 7 dầm cầu với giá trị khối lượng đã thực hiện là 3.697 triệu đồng và đã tạm dừng từ quý 1/2016, nguyên nhân là từ quý 1/2018 đến nay, dự án không được bố trí vốn. Tổng nguồn vốn đã bố trí là 17,3 tỷ đồng.

(4).  Khuôn viên Tượng đài các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật với chủ đề ²Hậu phương hướng về tiền tuyến”, thời gian hoàn thành theo Chương trình 01-CTr/HU  là năm 2020, thời gian thực hiện theo dự án đã được UBND tỉnh gia hạn đến 31/12/2020.

Theo quyết định số 5474/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán[2], đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục được duyệt[3], còn lại hạng mục tượng đài chưa thi công, nhưng đã thanh toán cho đơn vị (Công ty CPCN và phát triển XD Miền Bắc) từ năm 2011-2012 là 3,3 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đã bố trí và giải ngân đến cuối năm 2019 là 40.076 triệu đồng. Kế hoạch 2020 đã bố trí là 12 tỷ đồng, đã giải ngân 7.332 triệu đồng.

(5). Dự án Nâng cấp đường nội thị Thị trấn:

- Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước đường nội thị đoạn từ Trung tâm Văn hóa đi vòng xuyến: Đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tổng nguồn vốn đã bố trí và giải ngân 4,5 tỷ đồng từ nguồn quỹ bảo trì đường bộ.

- Hoàn thành đoạn từ ngã tư đèn đỏ qua cầu Thực phẩm đi đường mòn Hồ Chí Minh;

- Đoạn từ ngã tư đèn đỏ đi Cầu Đồng Điếu đã thi công hạng mục nền đường, mương thoát nước; Còn lại hạng mục rải thảm chưa thi công và tạm dừng từ 2017 đến nay vì không được bố trí vốn.

b) Các dự án chủ yếu khác:

* Các dự án đã hoàn thành:

- Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng các dự án: Đường từ Quốc lộ 15A đi khu dân cư xóm 7, khối 1 thị trấn; Đường từ khu dân cư xóm 7, khối 1 thị trấn Tân Kỳ đi đập Mộ Dạ. Đường từ Quốc lộ 15A đi Hồ Nốc, khối 2, thị trấn; Tu sửa thao trường bắn, xây dựng bãi đậu xe và tuyến đường từ Hồ Nốc, khối 2 thị trấn; Đường giao thông khối 5, Thị trấn. Sửa chữa nền, mặt đường từ ngã ba Vườn Cam đi UBND xã Nghĩa Phúc. Sửa chữa khẩn cấp cầu treo An Ngãi và cầu treo Đò Rô. Sửa chữa nền, mặt đường từ ngã ba Cầu Rỏi đi ngã 3 Tân Phương, xã Tân An. Khắc phục, sửa chữa tuyến đường giao thông từ Cầu Thực Phẩm đến đường mòn Hồ Chí Minh.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ một cửa liên thông hiện đại, kết hợp văn phòng làm việc tại UBND huyện Tân Kỳ. Xây dựng cổng và sửa chữa cải tạo hàng rào, nhà để xe, cải tạo nhà bảo vệ và hệ thống thoát nước cơ quan UBND huyện Tân Kỳ. Trường Mầm Non xã Tân Phú.

* Dự án chuyển tiếp chưa hoàn thành: Xây dựng cầu Khe Chui và đường hai đầu cầu tại xã Hương sơn, đã hoàn thiện thi công kết cấu phần cầu, hoàn thành đắp đất nền đường hai đầu cầu với khối lượng khoảng 11 tỷ đồng[4], vốn đã bố trí là 10,5 tỷ đồng; Dự án đang tạm dừng thi công từ tết Nguyên đán 2020 đến nay do không được bố trí vốn.

* Các dự án khởi công mới:

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp, tuyến đường từ ngã ba Địa chất qua Nghĩa trang liệt sỹ đi cột mốc Km0 đường mòn Hồ Chí Minh. Đã tiến hành thi công hoàn thiện nền mặt đường đoạn tuyến từ cột mốc Km0 đến Nghĩa trang liệt sỹ và cống thoát nước ngang đường trên tuyến. Đoạn tuyến còn lại từ Nghĩa trang liệt sỹ đi ngã ba địa chất đã hoàn thành phần nền đường, đắp đất K98. Dự kiến hết tháng 12/2020 tiếp tục tiến hành thi công hệ thống thoát nước mương bê tông hộp kín và đắp đấp K98 đoạn tiếp theo từ Nghĩa trang hướng đi ngã ba địa chất, khối lượng hoàn thành ước tính là 6.300 triệu đồng. Vốn đã bố trí cho dự án là 7.500 triệu đồng, đã giải ngân 5.080 triệu đồng.

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp đập Thực Phẩm, thị trấn Tân Kỳ. Đang tiến hành đắp đất nền đường bao quanh hồ, vốn đã bố trí cho dự án là 6 tỷ đồng, đã thanh toán tạm ứng 6 tỷ đồng. Triển khai xây dựng Trụ sở làm việc UBND xã Nghĩa Dũng, đến nay đã hoàn thành khoảng trên 90% khối lượng công trình; Nhà học 2 tầng và các phòng hiệu bộ Trường MN Giai xuân 1.

            4. Công tác chuẩn bị đầu tư công

Lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình HĐND huyện quyết nghị 3 dự án: Đường giao thông vào nhà máy May Minh Anh với tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng (hiện nay đang khởi công xây dựng); Mở rộng đường GT đoạn qua nhà máy May Minh Anh với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng; Nhà làm việc UBND huyện với tổng mức đầu tư 83 tỷ đồng. Đề xuất chủ trương đầu tư để các ngành cấp tỉnh cho ý kiến và báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Cầu Khe Đá xã Đồng Văn với tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng.

5. Về thẩm định dự án đầu tư, công tác đấu thầu, quyết toán vốn đầu tư công

Tình hình thẩm định dự án đầu tư, công tác đấu thầu cơ bản thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước. Cụ thể:

a) Thẩm định dự án đầu tư: Trong năm 2020 đã tiếp nhận, thẩm định là 12 dự án, với TMĐT thẩm định là 36.753 triệu đồng, cắt giảm 1.368 triệu đồng;

b) Công tác đấu thầu: Triển khai thực hiện công tác đấu thầu qua mạng theo Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT kể từ ngày 01/02/2020. Trong năm 2020, đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 15 dự án với 43 gói thầu, trong đó: xây lắp 12 gói (đấu thầu qua mạng 9 gói), mua sắm hàng hoá qua mạng 02 gói, tư vấn 29 gói (qua mạng 02 gói) với tổng giá trị gói thầu là 67.805 triệu đồng, giá trúng thầu là 67.321 triệu đồng, tiết kiệm 484 triệu đồng.

c) Công tác quyết toán vốn đầu tư: Trong năm 2020 đã tiếp nhận 96 công trình và đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán 83 công trình với tổng giá trị 81.806 triệu đồng; cắt giảm 2.132 triệu đồng;

6. Quản lý và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công.

Tổng số vốn thu hồi tạm ứng từ đầu năm đến 30/11/2020 là 24.334 triệu đồng, đến hết tháng 11/2020, số vốn tạm ứng còn lại chưa thu hồi là 11.877 triệu đồng, trong đó: vốn dư tạm ứng các năm trước còn lại là 1.811 triệu đồng; vốn dư tạm ứng phát sinh trong năm là 10.066 triệu đồng.

7. Về công tác thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách

a) Về công tác cho ý kiến chủ trương các dự án

* Các dự án công nghiệp: UBND huyện đã đề  xuất CTĐT 8 dự án báo cáo Ban Thường vụ và gửi các ngành cấp tỉnh với tổng mức đầu tư 499,6 tỷ đồng. Đến nay, đã có 02 dự án có CTĐT. Cụ thể:

(1) Dự án nhà máy ngói tráng men công nghệ cao: Ngày 04/02/2020, UBND huyện đã có công văn số 122/UBND-TCKH cho ý kiến CTĐT tại xã Nghĩa hoàn báo cáo Ban Thường vụ và gửi các ngành cấp tỉnh. Tuy nhiên, do địa điểm không thống nhất, nên Nhà đầu tư đã rút hồ sơ. Ngày 30/3/2020, Nhà đầu tư đã có Tờ trình số 12/TTr-Cty về việc xin chủ trương dự án tại xã Tân Long; Ngày 30/3/2020, UBND huyện có công văn số 493/UBND yêu cầu các ngành, và xã Tân Long cho ý kiến. Tuy nhiên, do một số hộ dân của xã Tân Long không đồng ý, nên không thực hiện được dự án.

(2) Dự án Nhà máy ngói Tuynel công nghệ cao xã Nghĩa Hoàn: Ngày 03/07/2020, UBND huyện đã có công văn số 1116/UBND-TCKH về việc làm rõ CTĐT dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo công văn 1959/SKHĐT-DN ngày 19/6/2020; Ngày 27/07/2020, UBND huyện đã có công văn số 1276/UBND-TCKH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo công văn 2310/SKHĐT-DN ngày 14/7/2020. Ngày 7/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có công văn 2712/SKHĐT-DN gửi UBND tỉnh, là chưa có đủ cơ sở để xem xét, tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư[5]

(3) Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng Tân kỳ: Ngày 19/05/2020, UBND huyện đã có công văn số 785/UBND-TCKH cho ý kiến CTĐT dự án báo cáo Ban Thường vụ và gửi các ngành cấp tỉnh. Ngày 17/11/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 4111/QĐ-UBND về việc chấp thuận CTĐT dự án

(4) Dự án Bến bãi tập kết cát, sỏi làm vật liệu xây dựng: Ngày 24/4/2020, UBND huyện đã có công văn số 655/UBND-TCKH cho ý kiến CTĐT dự án báo cáo Ban Thường vụ và gửi các ngành cấp tỉnh. Sau đó, Nhà đầu tư đã rút hồ sơ để hoàn thiện lại.

(5) Dự án: Khai thác cát, sỏi xây dựng tại bãi bồi Sông Con, xã Nghĩa Hành và xã Phú Sơn: Ngày 24/8/2020, UBND huyện có công văn 1451/UBND gửi các ngành cấp tỉnh. Ngày 13/11/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 4060/QĐ-UBND chấp thuận CTĐT dự án.

(6) Dự án: Bến vật liệu cát, sỏi xây dựng tại xã Tân An: Ngày 16/11/2020, UBND huyện có công văn 2056/UBND gửi các ngành cấp tỉnh;

(7) Dự án Khai thác cát, sỏi xây dựng tại bãi bồi sông Con, xã Nghĩa Hành: Ngày 25/15/2020, UBND huyện có công văn 2281/UBND gửi các ngành cấp tỉnh;

(8) Dự án: Mỏ đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói tại xã Kỳ Sơn: Ngày 15/10/2020, UBND huyện đã có công văn số 1834/UBND-TCKH cho ý kiến CTĐT gửi các ngành cấp tỉnh.

* Các dự án nông nghiệp: UBND huyện đã đề  xuất CTĐT 7 dự án báo cáo Ban Thường vụ và gửi các ngành cấp tỉnh với tổng mức đầu tư 1.994,7 tỷ đồng. Đến nay, đã có 01 dự án có CTĐT. Cụ thể:

(1) Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao (Công ty Nhật Hà): Ngày 18/08/2020, UBND huyện đã có công văn số 1411/UBND-TCKH cho ý kiến CTĐT gửi các ngành cấp tỉnh. Ngày 03/11/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 3886/QĐ-UBND chấp thuận CTĐT dự án;

(2) Dự án Trang trại chăn nuôi theo mô hình trại lạnh khép kín tại xã Nghĩa Bình: Ngày 30/10/2020, UBND huyện đã có công văn số 1933/UBND-TCKH cho ý kiến CTĐT gửi các ngành cấp tỉnh. Đến nay, các ngành cấp tỉnh đã có công văn đồng ý chủ trương và Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

(3) Trang trại heo công nghiệp tại xã Giai Xuân (Công ty Nghĩa Bình): Ngày 27/08/2020, UBND huyện đã có công văn số 1472/UBND-TCKH cho ý kiến CTĐT gửi các ngành cấp tỉnh. Ngày 28/8/2020, Nhà đầu tư đã rút hồ sơ để hoàn thiện lại. Ngày 25/9/2020, Nhà đầu tư đã nộp lại hồ sơ. Ngày 12/10/2020, UBND huyện đã có công văn số 1794/UBND gửi các ngành cấp tỉnh. Đến nay, các ngành cấp tỉnh đã có công văn đồng ý chủ trương và Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

(4) Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt thương phẩm theo mô hình trại lạnh khép kín tại khu vực Bàu vạn, xóm Nước xanh, xã Giai Xuân (Công ty BAF): Ngày 24/11/2020, UBND huyện có công văn số 2111/UBND gửi các ngành cấp tỉnh. Ngày 17/11/2020, Nhà đầu tư đã rút hồ sơ để hoàn thiện lại. Ngày 14/12/2020, Nhà đầu tư đã nộp lại hồ sơ. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo các ngành có ý kiến để tổng hợp báo cáo các ngành theo quy định.

(5) Dự án trang trại chăn nuôi lợn thịt thương phẩm theo mô hình trại lạnh khép kín tại Thung Máng, xã Tân Hợp (Công ty BAF): Ngày 24/11/2020, UBND huyện có công văn số 2110/UBND gửi các ngành cấp tỉnh. Ngày 17/11/2020, Nhà đầu tư đã rút hồ sơ để hoàn thiện lại. Ngày 14/12/2020, Nhà đầu tư đã nộp lại hồ sơ. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo các ngành có ý kiến để tổng hợp báo cáo các ngành theo quy định.

(6) Dự án trại heo công nghiệp tại Thung lươn xã Tân Hợp (Công ty chăn nuôi Tân Hợp): Ngày 09/11/2020, UBND huyện có công văn số 1987/UBND gửi các ngành cấp tỉnh;

(7) Dự án trại heo công nghiệp tại Thung Kẻn xã Tân Hợp (Công ty chăn nuôi Tân Kỳ): Ngày 09/11/2020, UBND huyện có công văn số 1988/UBND gửi các ngành cấp tỉnh;

b) Về công tác điều chỉnh chủ trương các dự án

(1) Dự án điều chỉnh chủ trương Trang trại chăn nuôi bò thịt tập trung và Trang trại chăn nuôi dê tập trung tại xã Nghĩa Dũng: Ngày 24/03/2020, UBND huyện đã có công văn số 443/UBND-TCKH cho ý kiến CTĐT dự án gửi các ngành cấp tỉnh. Ngày 21/7/2020, UBND huyện có công văn số 1242/UBND gửi các ngành cấp tỉnh. Đến nay, các sở ngành đã có ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

(2) Dự án: Nhà máy may Minh Anh-Tân Kỳ: Ngày 16/7/2020, UBND huyện có công văn 1189/UBND-TCKH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 2808/QĐ-UBND về điều chỉnh CTĐT dự án

(3) Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung, xã Kỳ Tân: Ngày 27/3/2020, UBND huyện có công văn 743/UBND-TCKH cho ý kiến điều chỉnh CTĐT gửi các ngành cấp tỉnh. Ngày 23/4/2020, UBND huyện có công văn số 627/UBND về việc giải trình dự án chậm tiến độ theo công văn của UBND tỉnh. Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 1506/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

c) Về công tác quy hoạch, thuê đất và cấp phép các dự án

- Quy hoạch chi tiết 1/500: Phối hợp với Nhà đầu tư trình tỉnh phê duyệt quy hoạch dự án Nhà máy may Minh Anh-Tân kỳ; Điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư phát triển vùng sản xuất phát triển tỏi hàng hóa theo chuỗi giá trị; Điều chỉnh quy hoạch Nhà máy ngói lợp, gạch ốp lát Hoàng Nguyên.

- Về công tác thuê đất: Phối hợp với Nhà đầu tư trình tỉnh cho phép Công ty Hòa Cường, Công ty May Minh Anh thuê đất tại xã Kỳ Tân; Cho phép Công ty Tân Lộc thuê đất tại xã Nghĩa Hoàn; Công ty Đạt Anh thuê đất tại xã Nghĩa dũng và Tân Long; Công ty Thái Cực thuê đất tại xã Nghĩa Hoàn và Nghĩa Dũng;

- Về cấp phép đất sét làm nguyên liệu gạch ngói: Phối hợp với Nhà đầu tư trình tỉnh phê duyệt cho phép Công ty Mậu dịch Quốc doanh Cừa thăm dò 5,02ha tại xã Nghĩa Hoàn; cho phép Công ty Xe máy Bình An thăm dò 12,69ha tại xã Tân Long.

II. TỒN TẠI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Một số dự án trọng điểm không hoàn thành kế hoạch theo chương trình hành động số 01-CTr/HU ngày 06/10/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, như: Dự án Đường 15B Lạt Nghĩa Hợp (Cầu Khe Thiềm và Khe Su); Dự án đường vào trung tâm xã Phú Sơn; Nâng cấp đường nội thị Thị trấn do nguồn vốn không được bố trí. Đặc biệt, dự án đường vào trung tâm xã Phú Sơn (phần đường) đã thi công hoàn thành được 14,9Km/17,9Km, còn lại 3Km đã hoàn thành phần nền, nhưng chưa rải nhựa và đã dừng thi công từ năm 2013. Đến nay, một số đoạn của các hạng mục thi công cũng đã xuống cấp, nhưng chưa được duy tu, sửa chữa.

2. Hạng mục tượng đài của dự án Khuôn viên tượng đài do Công ty CPCN và phát triển XD Miền Bắc thi công năng lực hạn chế, đã từ lâu không thi công hạng mục này, nhưng đã thanh toán cho đơn vị từ năm 2011-2012 là 3,3 tỷ đồng.

3. Do vướng mắc GPMB đập phụ nên dự án Hồ chứa nước Thung Mét xã Tiên Kỳ tạm dừng thi công từ tháng 12/2016. Đặc biệt nhiều dự án thủy lợi, khu công nghiệp nhỏ tạm dừng thi công từ nhiều năm nay, do không được bố trí vốn[6]. Riêng dự án kè chống sạt lở sông con đoạn Cầu Rỏi, phần gói thầu số 05 do công ty CP đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào thi công khối lượng nghiệm thu 30 mét với giá trị 1.740 triệu đồng và đã thanh toán cho đơn vị thi công nhưng bị sạt lở cuốn trôi.

4. Công tác đền bù, GPMB một số dự án thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, một số hộ dân không phối hợp để thực hiện GPMB, như: Dự án Chợ Thị Trấn; Trung tâm tổ chức sự kiện, khách sạn và dịch vụ thương mại tổng hợp; Nhà máy May Minh Anh - Tân kỳ. Một số dự án phải tổ chức đấu giá theo Nghị định 167/CP.

5. Công tác lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của một số Nhà đầu tư chưa chính xác, nên phải rút hồ sơ và điều chỉnh lại hồ sơ.

6. Việc đề xuất chủ trương các dự án thu hút đầu tư đang còn một số khó khăn, vướng mắc, như: Một số dự án do nhà đầu tư đề xuất không có trong quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông thôn mới. Việc đề xuất chủ trương phải lấy ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị, nên phải kéo dài thời gian[7] so với quy định

Những hạn chế, tồn tại trên do những nguyên nhân khách quan, như: Một số dự án trọng điểm không được bố trí vốn, phải điều chỉnh thiết kế - dự toán. Bên cạnh đó, tác động của địa dịch Covid-19, tình hình mưa lụt cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân chủ quan là: Tính chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo của chủ đầu tư, Ban QLDA đầu tư xây dựng chưa cao; sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc triển khai dự án chưa thường xuyên. Một số nhà thầu sau khi trúng thầu chưa tập trung thực hiện. Chế độ thông tin báo cáo chưa thực hiện nghiêm túc, gây khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành.

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2021

1. Dự kiến vốn kế hoạch vốn năm 2021

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 dự kiến là 125.167 triệu đồng[8], trong đó:

- Nguồn vốn Ngân sách tỉnh bố trí theo tiêu chí định mức là 39 tỷ đồng đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ hợp thứ 17;

- Ngân sách huyện là 51.452 triệu đồng, trong đó: thu từ tiền đất là 11.250 triệu đồng, nguồn bổ sung có mục tiêu NSNN là 40.202 triệu đồng;

- Ngân sách xã là 34.715 triệu đồng, trong đó: thu từ tiền đất là 20 tỷ đồng, nguồn bổ sung có mục tiêu NSNN là 14.715 triệu đồng;.

2. Nguyên tắc bố trí kế hoạch đầu tư công

a) Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 điều 101 Luật đầu tư công;

b) Bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025.

c) Bố trí vốn cho các dự án hoàn thành năm 2021 để phát huy hiệu quả đầu tư;

d) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021 theo tiến độ;

đ) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư tính đến 31/12/2020 theo quy định tại Nghị quyết số 129/2020/NQ-QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc Hội;

e) Mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án đảm bảo theo cơ cấu nguồn vốn đã được xác định của cấp có thẩm quyền.

3. Dự kiến phương án bố trí

a) Nguồn ngân sách tỉnh theo tiêu chí định mức 39 tỷ đồng đã được HĐND tỉnh bố trí tại kỳ họp thứ 17 cho 4 dự án (chi tiết có phụ biểu kèm theo).

b) Nguồn vốn ngân sách huyện:

- Nguồn thu từ tiền đất 11.250 triệu đồng, trong đó:

+ Bố trí trả nợ cho 19 công trình với tổng số vốn 6.787 triệu đồng (09 công trình đã quyết toán/số vốn 2.242 triệu đồng và 10 công trình đã hoàn thành/số vốn 4.545 triệu đồng);

+ Bố trí 02 công trình chuyển tiếp/số vốn 1.163 triệu đồng;

+ Bố trí 05 công trình khởi công mới/số vốn 2.900 triệu đồng;

- Nguồn bổ sung có mục tiêu NSNN: 40.202 triệu đồng, trong đó:

+ Bố trí trả nợ cho 11 công trình với tổng số vốn 8.427 triệu đồng (04 công trình đã quyết toán/số vốn 2.092 triệu đồng và 07 công trình đã hoàn thành/số vốn 6.335 triệu đồng);

+ Bố trí 05 công trình chuyển tiếp/số vốn 6.720 triệu đồng;

+ Bố trí 08 công trình khởi công mới/số vốn 25.055 triệu đồng;

c) Nguồn vốn ngân sách xã 34.715 triệu đồng: Giao UBND các xã, thị trấn, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch và nguồn vốn khác trình HĐND xã phân bổ chi tiết các nguồn vốn đến danh mục các công trình và báo cáo về UBND huyện để tổng hợp và theo dõi.

3. Đánh giá phương án bố trí kế hoạch năm 2021

a) Kết quả đạt được:

- Việc bố trí vốn kế hoạch 2021 cho các dự án cơ bản đảm bảo theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên bố trí vốn của Nghị quyết 973/QH và Quyết định 26/TTg;

- Đối với nguồn ngân sách tỉnh theo tiêu chí tính điểm đã được HĐND tỉnh bố trí tập trung cho 4 công trình, trong đó có 3 công trình hoàn thành/số vốn 14 tỷ đồng và 01 công trình chuyển tiếp/số vốn 25 tỷ đồng.

- Đối với nguồn thu tiền đất phần huyện quản lý: Tập trung bố trí cho các công trình trả nợ chiếm 60,3% kế hoạch vốn. Chỉ bố trí cho 5 công trình khởi công mới đã đủ thủ tục theo quy định Nghị quyết 129/2020/NQ-QH14.

b) Tồn tại, hạn chế:

- Kế hoạch vốn năm 2021 nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo chưa được phân bổ đợt này.

- Do nguồn vốn khó khăn, trong khi nhu cầu đầu tư của huyện rất lớn. Nên một số công trình hoàn thành, nhưng vẫn chưa bố trí đủ vốn;

4. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công

(1). Năm 2021 là năm đầu thực hiện giải ngân 1 năm theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019, do đó, các Chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm rà soát, bố trí sát với khả năng thực hiện dự án, triển khai đồng bồ các giải pháp để đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công 2021, cụ thể:

- Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án;

- Chủ đầu tư, Ban QLDA có kế hoạch và cam kết giải ngân cho từng dự án theo từng tháng để báo cáo UBND huyện;

- Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp giải ngân năm 2021 dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư và cá nhân liên quan.

(2). Tiếp tục rà soát kế hoạch đầu tư công 2016-2020 để tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 phù hợp với khả năng cân đối vốn sau khi có Thông báo vốn dự kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ưu tiên bố trí nguồn vốn đối với các công trình đã hoàn thành phê duyệt quyết toán, hoặc công trình dự kiến hoàn thành trước 31/12/2020, dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025.

(3). Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật đầu tư công năm 2019, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn. Việc phân bổ vốn đầu tư công phải đảm bảo theo đúng quy định của Luật đầu tư công. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định. Tiếp tục thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu.

(4). Huy động tối đa các nguồn vốn (nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương năm 2020,2021…) để bổ sung kế hoạch 2021, nhằm hoàn thành kế hoạch trung hạn 2021-2025.

(5). Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt là các công trình tồn đọng.

Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn. Các Chủ đầu tư, Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành, đặc biệt là các công trình tồn đọng, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình đầu tư XDCB năm 2020 và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021 huyện Tân Kỳ. UBND huyện Tân kỳ rất mong nhận được ý kiến góp ý của các vị đại biểu./.

                                                                     ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN KỲ

 


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Vẻ đẹp thiên nhiên của thác bồn Tân Hợp
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement