ĐĂNG NHẬP  
image banner
Cơ cấu tổ chức UBND huyện Tân Kỳ

 


Uỷ ban nhân huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Khối 5 - Thị trấn Tân Kỳ - huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3882124         Fax: 038.3882 124

Emailtanky@nghean.gov.vn

Website: http://www.tanky.nghean.gov.vn

  I. Ban lãnh đạo UBND huyện:

  1. Ông: Phan Văn Giáp

  Chức vụChủ tịch UBND huyện

  Số điện thoại: 0919524648

  Email: giappv@tanky.nghean.gov.vn

 2. Ông: Nguyễn Văn Hoa 

 Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện -Phụ trách kinh tế 

   Số điện thoại: 0976346668

  Email: hoanv@tanky.nghean.gov.vn 

3. Ông: Phạm Hồng Sơn

 Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện - Phụ trách Nông nghiệp

 Số điện thoại: 0912435579

 Email: sonph@tanky.nghean.gov.vn

 4. Ông: Nguyễn Văn Thực

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện - Phụ trách Văn hóa - Xã hội

Số điện thoại di động: 0946132288

 Email: thucnv@tanky.nghean.gov.vn

II. Các phòng ban chuyên môn:

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện

Số điện thoại:0912234369

- Nguyễn Viết Hòa – Chánh Văn phòng HĐND-UBND

- Đặng Thiên Tài - Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND

- Nguyễn Văn Dũng - Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND

- Võ Thị Hồng Vân – Chuyên viên

- Nguyễn Đình Hiền – Cán bộ

- Nguyễn Thị Thúy –  Văn thư, thủ quỹ

- Phan Anh Cường - Lái xe

- Trần Đình Vinh – Lái xe

2. Phòng Tài chính Kế hoạch

Emailtckh@tanky.nghean.gov.vn

- Nguyễn Viết Đức – Trưởng phòng

- Nguyễn Trọng Lợi – Phó trưởng phòng 

- Hồ Hữu Phước - Phó trưởng phòng

- Nguyễn Thị Thủy Ngân – Chuyên viên

- Nguyễn Thị Thúy – Chuyên viên

- Nguyễn Thị Phương – Chuyên viên

- Nguyễn Đăng Vỹ - Chuyên viên

3. Phòng Y tế

Email: yte@tanky.nghean.gov.vn

- Vũ Anh Tuấn – Trưởng phòng

- Nguyễn Thị Dung - Chuyên viên

4. Phòng Lao động TBXH

Email: ldtbxh@tanky.nghean.gov.vn

- Đặng Ngọc Thân – Trưởng phòng

- Cao Thị Thu Hiền – Phó trưởng phòng

- Võ Thị Thanh Đàn - Phó trưởng phòng

- Trần Mạnh Hà – Chuyên viên

- Trần Văn Tú – Chuyên viên

- Nguyễn Thị Quý – Chuyên viên  

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Email: congthuong@tanky.nghean.gov.vn

- Vy Văn Quang – Trưởng phòng  

- Tô Anh Dũng –Phó Trưởng phòng

- Nguyễn Thị Dung – Chuyên viên  

- Lê Tuấn Anh – Chuyên viên

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Emailtnmt@tanky.nghean.gov.vn

- Nguyễn Văn Thanh – Trưởng phòng

- Nguyễn Thị Hải – Phó Trưởng phòng

- Thái Doãn Hiệp– Phó Trưởng phòng

- Nguyễn Thị Mai Phương – Chuyên viên

- Dương Thị Huyền Trang – Chuyên viên

8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Email: nnptnt@tanky.nghean.gov.vn  

- Đặng Thị Vân - Phó trưởng phòng 

- Lê Ánh Dương - Phó trưởng phòng

- Nguyễn Thị Thanh Huyền – Chuyên viên

- Nguyễn Thị Hằng Nga – Chuyên viên

- Nguyễn Văn Trung – Chuyên viên

9. Phòng Văn hóa và Thông tin

Email: vhtt@tanky.nghean.gov.vn

- Hoàng Xuân Hạnh – Trưởng phòng

- Nguyễn Thị Hòa – Phó trưởng phòng

- Lê Đức Thành – Chuyên viên

- Trần Thị Hương – Cán bộ biệt phái

10. Thanh tra huyện

Emailthanhtra@tanky.nghean.gov.vn

- Lê Viết Quý – Chánh thanh tra

- Trần Văn Vinh – Phó Chánh thanh tra

- Nguyễn Thị Thủy – Chuyên viên

- Trần Văn Quang – Chuyên viên

11. Phòng Giáo dục Dục và Đào tạo

Emailtanky@nghean.edu.vn

- Hoàng Đình Sơn-Trưởng phòng

- Phạm Tân Phương – Phó trưởng phòng

- Nguyễn Xuân Nam - Phó trưởng phòng 

- Trần Xuân Kỳ - Chuyên viên

- Nguyễn Duy Nam – Chuyên viên

- Đào Quang Thịnh – Chuyên viên

- Võ Thị Huyền Nhung – Chuyên viên

- Bùi Thị Hoa – Chuyên viên

- Trần Thị Hoa – Nhân viên (văn thư)

- Trần Thị Nga – Nhân viên (kế toán)

- Võ Thị Thúy Hà – Nhân viên (quỹ)

12. Phòng Tư pháp

Email: tuphap@tanky.nghean.gov.vn

- Phan Trung Ấn – Trưởng phòng 

- Đậu Trường Sơn - Phó trưởng phòng

- Nguyễn Thị Hiền – Chuyên viên

13. Phòng Nội Vụ

 Emailnoivu@tanky.nghean.gov.vn

- Bùi Đức Hồng - Trường phòng

- Nguyễn Bá Cường – Phó trưởng phòng  

- Chu Văn Lợi - Phó Trưởng phòng

- Lương Thị Thuận – Chuyên viên

- Trần Thị Kim Oanh – Chuyên viên

- Trần Văn Thái – Chuyên viên

14. Phòng Dân Tộc

- Đinh Xuân Lãm – Trưởng phòng

- Nguyễn Thị Lĩnh – Phó trưởng phòng

15. Ban quản lý dự án

- Nguyễn Tất Hải – Phó Giám đốc phụ trách

- Vũ Thị Kiều Giang – Kế Toán

- Trần Quỳnh Thương – Văn Thư

- Nguyễn Quang Thái – Kế hoạch

- Phạm Viết Sáng – Kỹ thuật

- Phan Văn Nhã – Kỹ thuật

- Trần Mạnh Tuấn – Kỹ thuật

- Nguyễn Văn Liên – Kỹ thuật

- Hoàng Văn Tạo – Kỹ thuật

16. Văn phòng ĐKQSD đất

- Nguyễn Bá Thức – Phó Giám đốc

-

17. Trung Tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông

- Bùi Gia Lý – Giám đốc

- Nguyễn Thị Thương – Phó Giám đốc

- Dương Trọng Hùng – Phó Giám đốc

- Trần Xuân Phương – Phó Giám đốc

- Nguyễn Cảnh Hoàng – Cán bộ

- Nguyễn Thanh Tùng – Cán bộ

- Trần Văn Dân – Lái xe

- Mai Thái Uy – Cán bộ

- Nguyễn Văn Linh – Cán bộ  

- Phạm Thị Mai – Phóng viên

- Nguyễn Thị Tú – Phóng viên

- Nguyễn Thị Thảo – Phóng viên

- Dương Đức Hiền – Kỹ thuật

- Đậu Thị Thu – Cán bộ

- Nguyễn Thị Thu – Cán bộ

- Phạm Thị Lan Anh – Văn Thư

- Nguyễn Thị Hậu – Cán bộ

- Phạm Thị Thu Hằng – Cán bộ

- Nguyễn Thị Thu Hà – Kế toán

- Phạm Thị Thủy – Cán bộ

- Trần Công Hồng – Cán bộ

- Dương Đức Tuấn – Cán bộ

18.Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện

- Nguyễn Hải Thương – Giám đốc

- Trần Thị Kim Liên – Phó Giám đốc

- Vy Văn Cận – Chuyên môn

- Nguyễn Công Lân – Chuyên môn

19. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Kỳ

- Lê Đức Tình – Giám đốc

- Nguyễn Văn Trình – Phó Giám đốc

- Thái Thị Mỹ Lương – Phó Giám đốc

- Nguyễn Viết Hiền – Cán bộ kỹ thuật

- Vũ Đức Dũng – Cán bộ kỹ thuât

- Dư Thái Dương – Kế toán

- Nguyễn Thị Bắc – Cán bộ kỹ thuật

- Lê Thị kiều – Cán bộ kỹ thuật

- Lê Thị Lam Giang – Cán bộ kỹ thuật

- Nguyễn Thị Hòa Thu – Cán bộ kỹ thuật

 

 

 


 

 In bài  |   Đầu trang

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Vẻ đẹp thiên nhiên của thác bồn Tân Hợp
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement