ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tân Kỳ - Hội nghị trực tuyến Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

Sáng ngày 31/5, UBND huyện Tân Kỳ tổ chức Hội nghị trực tuyến Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 10 ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông các tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Văn Giáp - PBT Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thực - PCT UBND huyện, thường trực HĐND huyện, các thành viên Ban ATGT huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện, đại diện lãnh đạo UBMTTQ huyện và các tổ chức CTXH huyện cùng 22 điểm cầu tại các xã, thị trấn.

Anh-tin-bai

Đ/c Phan Văn Giáp, CT UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 Ngày 19/5 vừa qua, UBND huyện Tân Kỳ đã ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10 ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Trong đó, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đưa ra là: Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT, trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; Tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu;

Anh-tin-bai

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tập trung tham gia rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng lộ trình thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng giao thông gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương; Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ theo hướng định danh phương tiện gắn với định danh cá nhân trên địa bàn huyện; Tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho các lực lượng chuyên trách bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, không để ùn tắc giao thông.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu các phòng, ngành và các xã, thị trấn đã đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch của UBND huyện Tân Kỳ về triển khai Chỉ thị số 10 ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

 Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Giáp - PBT Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị cần tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để tổ chức triển khai, thực hiện; Xác định việc triển khai Chỉ thị số 10 ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm, thống nhất quan điểm xuyên suốt là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; Xác định rõ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn./.

Thanh Nhàn

Trung tâm VHTT&TT huyện Tân Kỳ

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Vẻ đẹp thiên nhiên của thác bồn Tân Hợp
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement