ĐĂNG NHẬP  
image banner
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 7 năm 2019

Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 7 năm 2019

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2019:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu-mùa; phòng, chống hạn cho cây trồng; phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; công tác PCCCR, chăm sóc rừng trồng và bảo vệ rừng; trực PCTT; Kiểm tra phòng chống bão lụt, thiên tai; PCCN; Kiểm tra công vụ; kiểm tra phòng chống đuối nước trẻ em; công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè;

- Kiểm tra tiến độ xây dựng thiết chế VHTT đạt chuẩn;

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc xử lý các lò kiểu đứng liên tục trên địa bàn;

- Triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết HĐND huyện;

- Triển khai thực hiện NQ Hội nghị TW8 (khóa XII);

- Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

* Trong tháng có:

- Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 (1947- 2019);

- Kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929- 2019).

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2019:

Ngày/

Thứ

Nội dung công tác

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01 (T2)

Tọa đàm Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Hội Cựu giáo chức

Đ/c Thành PCT


HT Phòng GD&ĐT

02 (T3)

Họp HĐND huyện.

Văn phòng

Đ/c Bảo-BT

Hội trường

03 (T4)

- Họp HĐND huyện;

- Làm việc với lãnh đạo tỉnh;

- Sinh hoạt Đảng, đoàn thể, CM.

Văn phòng

Ban QLDA

Các phòng chuyên môn

Đ/c Bảo-BT

Đ/c Việt-CTHội trường

UBND tỉnh

04 (T5)

- Sáng: Họp giao ban trực tuyến với Chính phủ;

- Sáng: Tổng kết Quyết định số 49 của TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến;

- Chiều: Hội nghị Đảng ủy quân sự ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Văn phòng


Ban

CHQS huyện


Ban

CHQS huyện


Đ/c Việt-CT


Đ/c Thành PCT


Đ/c Việt-CT


Phòng họp

số 1

Hội trườngBan

CHQS huyện

05 (T6)

- Họp Thường trực HĐND huyện;

- Hội nghị truyền thông tuyên truyền về “Đề án giao rừng, gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, gđ 2018-2021”.

Văn phòng


Phòng NN&PTNT

Đ/c Bảo-BT


Đ/c Xuân

PCT

Phòng họp

số 2

Phòng họp

số 1

06, 07

(T7, CN)

Nghỉ cuối tuần
08 (T2)

Kiểm tra phòng chống dịch tả Lợn Châu Phi

Phòng NN&PTNT

Đ/c Việt-CT


Các xã,

thị trấn

09 (T3)

- Sáng: Họp UBND huyện: Nghe và cho ý kiến về các nội dung:

+ Đánh giá, rà soát công tác chỉ đạo, điều hành tháng 6, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2019 (VP chuẩn bị);

+ Báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới 2019-2020 (Phòng GD&ĐT chuẩn bị);

+ Kế hoạch sản xuất vụ Đông (Phòng NN&PTNT chuẩn bị);

+ Công tác bổ nhiệm, điều động CBQL các trường học (Phòng GD&ĐT chuẩn bị).

Các phòng chuyên môn, đv liên quanĐ/c Việt-CT

Phòng họp

số 1

10 (T4)

- Tiếp công dân định kỳ;

- Họp HĐND tỉnh.

Ban Tiếp dân

Văn phòng

Đ/c Xuân-PCT

Đ/c Việt-CT

HT TTDS

Tỉnh mời

11 (T5)

Họp Ban đại diện NHCSXH.

Văn phòng

Đ/c Thành-PCT

Phòng họp

số 1

12 (T6)

- Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể;

- Kiểm tra các công trình giao thông để khắc phục, sửa chữa trước mùa mưa bão 2019.Phòng KT&HTĐ/c Hoa-PCTCơ sở

13, 14

(T7, CN)

Nghỉ cuối tuần
15 (T2)

Công bố quy hoạch Khu du lịch Hang Mó kết hợp với Dệt Thổ cẩm làng nghề xã Tiên Kỳ.

Phòng KT&HT

Đ/c Hoa-PCT

Xã Tiên Kỳ

16 (T3)

Giao ban trực tuyến Thường trực Tỉnh ủy với BTV các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

Văn phòng

Đ/c Việt-CT

Phòng họp

số 1

17 (T4)

- Kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm;

- Chiều: Công bố Quyết định công nhận “Nhãn hiệu chứng nhận Dê Tân Kỳ” và tổ chức Hội thảo khoa học góp ý quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Ban QLDA


Phòng KT&HT

Đ/c Việt-CT


Đ/c Hoa-PCT

Cơ sở


Hội trường

18 (T5)

- Họp Hội đồng TĐKT huyện 6 tháng đầu năm 2019, xét thi đua ngành Giáo dục;

- Kiểm tra quản lý chất lượng công trình XDCB tại các xã, thị trấn.

Phòng Nội vụPhòng KT&HT

Đ/c Việt-CTĐ/c Hoa-PCT

Phòng họp

số 1


Cơ sở

19 (T6)

- Đoàn giám sát HĐND huyện GS việc huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại xã Nghĩa Hoàn;

- Chiều: Khai mạc Đại hội Hội LHTN huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Văn phòng

Đ/c Bảo-BT
Đ/c Việt-CT

Nghĩa Hoàn

20, 21 (T7,CN)

Nghỉ cuối tuần
22 (T2)

Luyện tập và diễn tập thử KVPT huyện năm 2019.

Ban CHQS

Đ/c Việt-CT

Hội trường

23 (T3)

- Luyện tập và diễn tập thử KVPT huyện năm 2019;

- Họp trực tuyến UBND tỉnh.

Ban CHQS

Đ/c Việt-CT

Hội trường


Phòng họp

số 1

24 (T4)

- Sáng: Họp BTV Huyện ủy. UBND huyện trình các nội dung:

+ Báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới 2019-2020 (Phòng GD&ĐT chuẩn bị);

+ Kế hoạch sản xuất vụ Đông (Phòng NN&PTNT chuẩn bị);

- Đoàn giám sát HĐND huyện GS việc huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại xã Nghĩa Đồng.
Văn phòng
TT HĐND huyện

Huyện ủy mờiNghĩa Đồng

25 (T5)

- Tiếp công dân định kỳ;


- Họp xử lý các vướng mắc liên quan đến chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo QĐ số 22 của TTg.

Ban Tiếp dân


Phòng HT&HT

Đ/c Xuân

PCT

Đ/c Hoa -PCT

HT TTDS


Phòng họp

số 1

26 (T6)

- Đoàn giám sát HĐND huyện GS việc huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại xã Nghĩa Hợp;

- Tối: Lễ thắp nến tri ân;


- Hội thảo khoa học bàn giải pháp phát triển chuỗi giá trị bò thịt trên địa bàn.

Văn phòng
Phòng LĐTB&XH

Phòng KT&HT

Đ/c Bảo-BT
Đ/c Việt-CT


Đ/c Hoa-PCT

Nghĩa HợpNghĩa trang liệt sỹ huyện

Hội trường

27, 28 (T7,CN)

Nghỉ cuối tuần
29 (T2)

Đi cơ sở
30 (T3)

Khai mạc diễn tập KVPT huyện.

Ban CHQS

Đ/c Việt-CT

Hội trường

31 (T4)

Diễn tập KVPT huyện.

Ban CHQS

Đ/c Việt-CT


Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND tỉnh (B/c);

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);

- Các Ban Đảng, Văn phòng HU;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị;

- Chánh, Phó CVP HĐND-UBND;

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Nguyễn Văn DũngBẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Vẻ đẹp thiên nhiên của thác bồn Tân Hợp
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement