ĐĂNG NHẬP  
image banner
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 5 năm 2019

Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 5 năm 2019

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2019:

- Chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ Xuân; chuẩn bị giống, vật tư phân bón để gieo cấy lúa hè thu vụ mùa;

- Chỉ đạo phòng chống hạn cho cây trồng, công tác PCCCR; chăm sóc cây trồng và bảo vệ rừng; chỉ đạo công tác tiêm phòng vụ Xuân cho đàn vật nuôi;

- Triển khai Kế hoạch diễn tập phòng thủ và diễn tập PCLB-TKCN cấp xã 2019;

- Kiểm tra công vụ; Kiểm tra ATTP, phòng chống đuối nước trẻ em;

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ Quý II năm 2018;

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi;

- Triển khai thực hiện NQ Hội nghị TW8 (khóa XII).

* Trong tháng có:

- Ngày Quốc tế lao động 01/5;

- Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5 (1954 - 2019);

- Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019);

- Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).


II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2019:


Ngày/

Thứ

Nội dung công tác

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01 (T4)

Nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5.
02 (T5)

Đi cơ sở
03 (T6)

- Sinh hoạt Đảng, đoàn thể, chuyên môn;

- Sáng: Làm việc với Công ty CP May Minh Anh;

- Sáng: Họp BTC chuẩn bị cho Lễ khánh thành giai đoạn 1 Chợ Tân Kỳ đưa vào hoạt động.

Các phòng chuyên môn

Phòng

TC-KH

Phòng

KT&HTĐ/c Việt-CT


Đ/c Hoa

PCTPhòng họp

số 1

Phòng họp

số 1

04 (T7)

Đi cơ sở (làm bù ngày 29/4/2019)
05 (CN)

Nghỉ cuối tuần
06 (T2)

- Sáng: Ban Pháp chế HĐND tỉnh, HĐND huyện giám sát về công tác xử lý tai nạn giao thông và vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn huyện Tân Kỳ;

- Chiều: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 tại xã Nghĩa Phúc.

Văn phòng

Văn phòng

Đ/c Bảo-BT,

CT HĐND
Đ/c Việt-CT

Công An huyện
Nghĩa Phúc


07 (T3)

- Họp Thường trực HĐND huyện với UBND huyện và các ngành có liên quan bàn dự kiến nội dung chương trình, phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện;

- Họp BTC Đại hội Đại biểu DTTS huyện Tân Kỳ lần thứ III năm 2019

Văn phòng

Phòng

Dân tộc

Đ/c Bảo-BT,

CT HĐND
Đ/c Xuân

PCT

Phòng họp

số 1
Phòng họp

số 1

08 (T4)

- Sáng: BTC lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh cấp trên làm việc với BTC cấp huyện;

- Sáng: Lễ Khánh thành giai đoạn 1 Chợ Tân Kỳ đưa vào hoạt động;

- Chiều: Họp UBND huyện: Nghe và cho ý kiến về các nội dung:

+ Đánh giá, rà soát công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2019 (Văn phòng chuẩn bị);

- Sáng: Ban pháp chế HĐND huyện GS giải quyết các vụ việc phản ánh, KN, TC, tranh chấp đất đai trên địa bàn xã Tân Hương.

- Chiều: Ban pháp chế HĐND huyện GS giải quyết các vụ việc phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn Thị trấn.

Phòng VH-TTPhòng

KT&HT

Các phòng chuyên môn liên quan
Ban Pháp chế

HĐND huyệnBan Pháp chế

HĐND huyện

Đ/c Thành PCT


Lãnh đạo

UBND huyện

Đ/c Việt-CT


Đ/c Sơn

TB pháp chếĐ/c Sơn

TB pháp chế


Phòng họp

số 1


Chợ mới

Tân Kỳ

Phòng họp

số 1

Tân Hương
Thị trấn

09 (T5)

- Sáng: Ban pháp chế HĐND huyện làm việc với Ban Tiếp công dân, Thanh tra huyện về giám sát giải quyết các vụ việc phản ánh, KN, TC, tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện.

Chiều: Ban pháp chế HĐND huyện làm việc với phòng TN-MT về giám sát giải quyết các vụ việc phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện.

- Chiều: Lễ trao quà của Ban Thanh niên Quân đội – TCCT cho Cựu chiến sỹ đường Trường Sơn.

- Tối: Chương trình giao lưu nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Ban Pháp chế

HĐND huyện

Ban Pháp chế

HĐND huyện
Phòng LĐTB&XHPhòng

VH-TT

Đ/c Sơn

TB pháp chế

Đ/c Sơn

TB pháp chế
Đ/c Thành PCTĐ/c Thành PCT

Phòng họp

số 1

Phòng họp

số 1
Hội trường
Km số 0

10 (T6)

- Tiếp công dân định kỳ;

- Sáng: Họp BTV Huyện ủy. UBND huyện trình nội dung:

+ Báo cáo kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo (Phòng GD&ĐT chuẩn bị).

Ban Tiếp dân

Đ/c Việt-CT

HT TTDS

Huyện ủy mời

11, 12

(T7, CN)

Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Phòng VH-TT

Đ/c Thành PCT

Km số 0

13 (T2)

- Kiểm tra các Đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2015-2020 ở cơ sở;

- Họp Ban Vận động Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện.

Phòng

NN&PTNT


Hội ND huyện

Đ/c Việt-CTĐ/c Xuân PCT

Cơ sởPhòng họp

số 1

14 (T3)

- Sáng: Đoàn giám sát Ban VH-XH HĐND tỉnh GS tại xã Tân An;

- Chiều: Đoàn giám sát Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện;

- Đại hội Hội Kinh tế trang trại huyện Tân Kỳ.

Văn phòng
Văn phòng


Hội kinh tế trang trại

Đ/c Bảo-BT,

CT HĐND


Đ/c Bảo-BT,

CT HĐND

Đ/c Xuân-PCT

Xã Tân AnPhòng họp

số 1

Hội trường

15 (T4)

Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Tân Phú.

Văn phòng

Đ/c Việt-CT

Xã Tân Phú

16 (T5)

- Thường trực tham dự Hội nghị chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 05 của BCT và triển khai Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới 130 năm ngày sinh của Người.

- Khai mạc ĐHĐB MTTQ huyện, khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.
17 (T6)

- Đại hội Đại biểu MTTQ huyện, khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

- Thường trực HU làm việc tập thể;
18, 19

(T7, CN)

Nghỉ cuối tuần
20 (T2)

- Kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện;

- Làm việc với Đoàn Kiểm tra liên ngành của Tỉnh về giải tỏa vi phạm HLATGT theo NQ số 56 và KH số 136 của Tỉnh.

Phòng TN&MT

Phòng

KT&HT

Đ/c Việt-CT


Đ/c Hoa

PCT

Cơ sở


Phòng họp

số 1

21 (T3)

- Kiểm tra các Đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2015-2020 ở cơ sở;

- Đoàn giám sát HĐND huyện GS việc huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại xã Giai Xuân.

Phòng

NN&PTNT


Văn phòng

Đ/c Việt-CTĐ/c Bảo-BT,

CT HĐND

Cơ sởXã Giai Xuân

22 (T4)

Đoàn giám sát HĐND huyện GS việc huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại xã Tiên Kỳ.

Văn phòng

Đ/c Bảo-BT,

CT HĐND

Xã Tiên Kỳ

23 (T5)

Triển khai Thông tư số 01 của Bộ LĐTB&XH về xác định mức độ khuyết tật.

Phòng

LĐTB&XH

Đ/c Thành PCT

Phòng họp

số 1

24 (T6)

- Sáng: Họp BTV Huyện ủy.

- Họp BCĐ chuẩn bị các kỳ thi năm 2019.


Phòng GD&ĐT


Đ/c Thành PCT


Phòng họp

số 1

25, 26 (T7,CN)

Nghỉ cuối tuần
27 (T2)

Tiếp công dân định kỳ.

Ban Tiếp dân

Đ/c Hoa-PCT

HT TTDS

28 (T3)

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách nhà ở cho người có công với cách mạng theo QĐ 22 của TTg.

Phòng KT&HT

Đ/c Hoa

PCT

Cơ sở

29 (T4)

Kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện.

Phòng TN&MT

Đ/c Việt-CT

Cơ sở

30 (T5)

Đi cơ sở
31 (T6)

Đi cơ sở
Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND tỉnh (B/c);

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);

- Các Ban Đảng, Văn phòng HU;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị;

- Chánh, Phó CVP HĐND-UBND;

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)Nguyễn Văn Dũng


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Vẻ đẹp thiên nhiên của thác bồn Tân Hợp
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement