ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tình hình xúc tiến, mời gọi đầu tư năm 2015 Kế hoạch xúc tiến, mời gọi đầu tư các dự án năm 2016
1. Công tác tuyên truyền, mời gọiđầu tư          UBND huyện Tân kỳ đã đăng ký danh mục các dự án mờigọi đầu tư gửi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư và đã được đăng tải trên cổngthông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, huyện cũng đã đăng tải các dự

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN, MỜI GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2015

1. Công tác tuyên truyền, mời gọi đầu tư

UBND huyện Tân kỳ đã đăng ký danh mục các dự án mời gọi đầu tư gửi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư và đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, huyện cũng đã đăng tải các dự án trên cổng thông tin của huyện Tân kỳ, thường xuyên cung cấp thông tin cho các Tạp chí, Đài truyền hình, Báo điện tử để giới thiệu, quảng bá, cung cấp các thông tin về tiềm năng, lợi thế của huyện cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp.

Huyện Tân Kỳ cũng đã tích cực chủ động phối hợp làm việc với các nhà đầu tư, các ban ngành cấp tỉnh để mời gọi các nhà đầu tư về đầu tư tại Tân Kỳ.

2. Kết quả đạt được:

a) Về sản xuất công nghiệp:

- Về lĩnh vực sản xuất vật liệu: Hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà máy sản xuất gạch Tuy Nen tại xã Kỳ sơn với công suất 40 triệu viên/năm với tổng mức đầu tư là 100 tỷ đồng; Tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy ngói lợp và gạch ốp Lát cotto tại xã Nghĩa Dũng với công suất ngói lợp 22 triệu viên/năm và gạch cotto trang trí 2 triệu m2/năm với tổng mức đầu tư dự kiến là 150 tỷ đồng.

Hiện nay, tại Cụm công nghiệp Nghĩa Hoàn, đã có một số tổ chức, cá nhân đang làm thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ngói công nghệ cao.

- Về lĩnh vực khai thác khoáng sản: Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị làm thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản. Đến nay, trên địa bàn có 16 đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó: có 12 đơn vị khai thác cát sỏi, 02 đơn vị khai thác đá vôi trắng, 02 đơn vị khai thác đá xây dựng và 01 đơn vị chuẩn bị đi vào hoạt động khai thác đá xây dựng tại xã Tân Xuân.

Năm 2015, đã có một số Tập đoàn lớn dự định đầu tư khai thác một số tài nguyên khoáng sản ở Tân Kỳ, như: Tập đoàn Tôn Hoa Sen; Công ty CP xi măng Sông Lam - Tập đoàn xi măng The Vissai , hiện nay UBND tỉnh đã đồng ý cho Công ty CP xi măng Sông Lam - Tập đoàn xi măng The Vissai khảo sát nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nhà máy xi măng Tân Kỳ.

b) Đối với lĩnh vực nông nghiệp:

- Tạo điều kiện thủ tục cho các tổ chức, cá nhân đầu tư trang trại chăn nuôi lợn thịt tại xã Nghĩa Hành với quy mô khoảng 9.000 con và 600 con tại xã Nghĩa Dũng.

- Dự án chăn nuôi bò ngoại cao sản với quy mô là 400 con của Công ty TNHH Kiều Phương thực hiện theo chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hình thành mô hình chăn nuôi Bò Sữa tại xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Hợp, Nghĩa thái và Tân phú. Hiện nay, trên địa bàn 4 xã đã có khoảng 71 con Bò Sữa, dự kiến trong thời gian tới, quy mô số lượng đàn bò sữa sẽ được tăng lên. Đồng thời, đã hình thành và liên kết với nhà máy sữa Vinamilk để tiêu thụ sản phẩm sữa.

- Triển khai đầu tư dự án mô hình tưới nhỏ giọt trên cây mía với tổng diện tích là 19,3ha của Công ty Mía đường Sông Con.

c) Đối với lĩnh vực dịch vụ:

Hoàn thành và đưa vào sử dụng trung tâm thương mại và khách Sạn Tân kỳ với quy mô 5 tầng. Đồng thời, đang mời gọi đầu tư xây dựng chợ và trung tâm Thương mại Tân Kỳ. Hiện nay, đã có nhà đầu tư dự định đầu tư xây dựng chợ và trung tâm Thương mại Tân Kỳ

3. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân:

Việc mời gọi các nhà đầu tư vào đầu tư Tân kỳ đang gặp nhiều khó khăn, đến nay, Tân kỳ vẫn chưa có nhà đầu tư lớn vào để hoạt động. Nguyên nhân, Tài nguyên khoáng sản Tân kỳ tương đối phong phú, nhưng chất lượng còn thấp, trữ lượng không nhiều; Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

II. KẾ HOẠCH XÚC TIẾN, MỜI GỌI CÁC DỰ ÁN NĂM 2016.

1. Định hướng mời gọi đầu tư các dự án năm 2016

a) Định hướng chung:

- Thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, phát triển kinh tế và đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống của nhân dân, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa.

- Thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào các ngành kinh tế mà Tân Kỳ có tiềm năng, thế mạnh như: sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, dịch vụ, sản xuất chế biến nông lâm sản, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách huyện.

- Kết hợp phát triển kinh tế, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên với bảo vệ môi trường bền vững và giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

b) Định hướng cụ thể:

- Về lĩnh vực công nghiêp: Tập trung thu hút nguồn lực đầu tư vào công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng. Cụ thể mời gọi đầu tư các dự án: Nhà máy sản xuất xi măng Tân Kỳ; Nhà máy sản xuất gạch granite tự nhiên, nhân tạo; Nhà máy ngói cao cấp; Nhà máy may Tân Kỳ; Nhà máy sản xuất sản phẩm từ cao su...

- Về lĩnh vực Dịch vụ: Tổ chức mời gọi đầu tư các dự án phát triển dịch vụ 2 bên đường Hồ Chí Minh và tại trung tâm Thị trấn Tân Kỳ. Cụ thể: Xây dựng Chợ và trung tâm thương mại Tân Kỳ; Công viên và khu vui chơi giải trí thiếu nhi tại Thị trấn Tân kỳ; Mời gọi đầu tư xây dựng trung tâm thương mại tại trường Tiểu học Thị trấn (địa điểm cũ); Bến xe liên tỉnh và Trạm dừng nghỉ cơ giới đường bộ trên đường Hồ Chí Minh tại xã Kỳ Tân quy mô 2 ha.

- Về lĩnh vực nông nghiệp: Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân mở rộng quy mô chăn nuôi Bò Sữa, nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn. Mở rộng diện tích mô hình tưới nhỏ giọt trên cây mía và đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại.

2. Nhiệm vụ và giải pháp tập trung chỉ đạo:

a)Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, huy động cả hệ thống chính trị tham gia tích cực trong công tác vận động mời gọi đầu tư.

- Tuyên truyền, mời gọi, quảng bá hình ảnh Tân kỳ, đặc biệt là các tiềm năng thế mạnh của huyện để mời gọi các nhà đầu tư.

- Cung cấp các thông tin danh mục các dự án cần mời gọi đầu tư cho các ngành cấp tỉnh để đăng tải trên cổng thông tin của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đăng tải trên cổng thông tin của huyện.

- Tích cực chủ động, phối hợp làm việc với các ban ngành cấp tỉnh, đặc biệt là lãnh đạo tỉnh để mời gọi các nhà đầu tư vào đầu tư;

- Hàng năm, tổ chức đối thoại với các Doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp;

- Các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định trong GPMB.

b) Tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch:

- Hoàn thành công tác lập điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 ở cấp huyện và cấp xã. Đồng thời xây dựng kế hoạch sử dụng đất 2016. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng nhằm minh bạch hóa tiếp cận nguồn lực đất đai, đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Tiếp tục lập quy hoạch chi tiết 2 bên đường Hồ Chí Minh tại Thị trấn Tân Kỳ; Triển khai lập quy hoạch chi tiết tại trung tâm Thị trấn Tân Kỳ và quy hoạch tại trung tâm các xã trên địa bàn. Hoàn thiện quy hoạch vật liệu xây dựng.

c) Tạo môi trường thuận lợi để mời gọi các nhà đầu tư;

- Tổ chức thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch các thông tin về các chủ trương, chính sách, quy hoạch, các chương trình dự án mời gọi đầu tư

- Tiếp tục đầu tư, từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn, đặc biệt hệ thống hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp nhỏ, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư.

- Tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư tại huyện, đặc biệt là cam kết thực hiện tốt công tác đền bù GPMB, bàn giao mặt bằng sạch khi có nhà đầu tư vào đầu tư. Trước mắt, trong thời gian tới, tập trung GPMB một số dự án, như: Chợ và trung tâm thương mại Tân Kỳ, Nhà máy sản xuất xi măng Tân Kỳ.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ, từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước./.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Vẻ đẹp thiên nhiên của thác bồn Tân Hợp
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement