ĐĂNG NHẬP  
image banner
Danh mục các dự án kêu họi đầu tư giai đoạn 2014 - 2015 có tính đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TÂN KỲ

-------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

Tân Kỳ, ngày tháng 3 năm 2014

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2014-2015 VÀ CÓ TÍNH ĐẾN 2020
TT

Tên dự án đầu tư

Địa điểm

Quy mô/công suất

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

Hình thức đầu tư

Ghi chú

I

Đầu tư cơ sở hạ tầng

1

Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Tân Kỳ

Các xã: Tân Phú, Nghĩa Thái, Tân Xuân

600 ha

1800

100% vốn nhà đầu tư

Đã đăng tải trên trang Web Nghệ an

II

Vật liệu xây dựng

1

Nhà máy xi măng Tân Kỳ

Tân Long

2 triệu tấn/năm

2550

100% vốn nhà đầu tư

2

Khai thác và chế biến đá ốp lát Marble

Khu CNN Đồng Văn

1 triệu m2/năm

240

100% vốn nhà đầu tư

Đã đăng tải trên trang Web Nghệ an

3

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy liên hiệp khai thác, chế biến đá ốp lát, đá thủ công mỹ nghệ và bột đá siêu mịn

Khu CNN Đồng Văn

1 triệu m2/năm

200

100% vốn nhà đầu tư

Đã đăng tải trên trang Web Nghệ an

4

Dự án sản xuất các sản phẩm gốm, sứ cao cấp

Khu CNN Đồng Văn, Nghĩa Hoàn

2 triệu SP/năm

200

100% vốn nhà đầu tư

Đã đăng tải trên trang Web Nghệ an

5

Nhà máy sản xuất gạch granite tự nhiên, nhân tạo

Khu CNN Đồng Văn

1,5 triệu m2/năm

500

100% vốn nhà đầu tư

Đã đăng tải trên trang Web Nghệ an

6

Nhà máy gạch Tuy Nen

Khu CNN Nghĩa Hoàn

100% vốn nhà đầu tư

7

Dự án gạch không nung

Khu CNN Nghĩa Hoàn

40 triệu viên/năm

100% vốn nhà đầu tư

III

Nông nghiệp

1

Xây dựng vùng trồng mía ứng dụng công nghệ cao

Các xã trên địa bàn huyện

3000 ha

1200

Liên doanh đầu tư cơ cấu giống, cơ sở hạ tầng, cơ giới hóa, khuyến nông,…

2

Trồng cây cao su

Tân hợp, Giai xuân, Tân phú…

1000 ha

Liên danh

3

Dự án chế biến nông lâm sản

Khu CNN Nghĩa dũng

100% vốn nhà đầu tư

IV

Thương mại - Dịch vụ - Du lịch

1

Chợ và trung tâm Thương Mại Tân Kỳ

Thị trấn Tân Kỳ

8425,58m2

200

100% vốn nhà đầu tư

Đã có nhà đầu tư

2

Dịch vụ khách sạn, nhà hàng

Thị trấn Tân Kỳ

1200m2

100

100% vốn nhà đầu tư

Đã có nhà đầu tư

3

Khu du lịch sinh thái Thung khiển

xã Tân Hợp

100

100% vốn nhà đầu tư

4

Trạm dừng nghỉ cơ giới đường bộ

Trên đường HCM

2,0 ha

150

100% vốn nhà đầu tư

Đã đăng tải trên trang Web Nghệ an

5

Khu Văn hóa thể thao thiếu nhi

Trung tâm văn hóa huyện

100% vốn nhà đầu tư

6

Khách sạn nhà hàng dọc đường Hồ Chí Minh

Trên đường HCM

100% vốn nhà đầu tư
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Vẻ đẹp thiên nhiên của thác bồn Tân Hợp
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement