ĐĂNG NHẬP  
image banner
Các khối đoàn thể
Các khối đoàn thể (21/06/2019 03:10 PM)

1. Hội LHPN

- Nguyễn Thị Anh Trâm – Chủ tịch

+ Số điện thoại: 0913178667

- Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó chủ tịch

+ Số điện thoại: 0919716768

- Lê Thị Mai Hà – Phó chủ tịch hội

+ Số điện thoại: 0942929353

2. Ủy ban MTTQ huyện

- Vũ Thị Thanh Hương – Chủ tịch

+ Số điện thoại: 0919716768

- Lê Thúc Đồng: Phó chủ tịch

+ Số điện thoại: 0948928610

- Lang Thị phương – Phó chủ tịch

+ Số điện thoại: 0915238000

3. Hôi nông dân

- Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch

+ Số điện thoại:0982970225

- Nguyễn Hữu Nghị: Phó chủ tịch

+ Số điện thoại: 0913498550

- Nguyễn Quang Long – Văn Phòng

+ Số điện thoại: 0943109355

4. Huyện Đoàn

- Nguyễn Mạnh Phong - Bí thư

+ 0913072228

- Hoàng Thị Trang – Phó bí thư

+ Số điện thoại: 0919049869

 

 In bài  |   Đầu trang

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Vẻ đẹp thiên nhiên của thác bồn Tân Hợp
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement