ĐĂNG NHẬP  
image banner
Kế hoạch tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động và thông tin nhu cầu tuyển dụng của người sử dụng lao động trên địa bàn huyện Tân Kỳ giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 88/KH-UBND
Ngày ban hành 04/05/2023
Ngày hiệu lực 04/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động và thông tin nhu cầu tuyển dụng của người sử dụng lao động trên địa bàn huyện Tân Kỳ giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thực
Tài liệu đính kèm lao-dong638192161253539390.pdf