ĐĂNG NHẬP  
image banner
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Số ký hiệu văn bản 19/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày hiệu lực 15/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Bùi Thanh Bảo
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-hdnd637771484012474966.pdf