ĐĂNG NHẬP  
image banner
Lịch sử hình thành

 

Lịch sử hình thành(22/07/2021 02:12 PM)

1. Sự hình thành tên xã.

Theo cuốn tài liệu “ Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Hoàn do nhà xuất bản Nghệ An xuất bản năm 2004. Tên gọi Nghĩa Hoàn bắt đầu có từ cuối năm 1953 đầu 1954. Trong thời kỳ 1956 – 1960, địa giới của xã Nghĩa Hoàn thay đổi vì sự ra đời của Nông trường quốc doanh Sông con và một số diện tích của xã Nghĩa Hoàn chuyển giao cho Nông trường Sông con.

Tên gọi Nghĩa Hoàn đã tồn tại gần 70 năm và thật sự là niềm tự hào của nhiều thế hệ cư dân từng sinh ra và lớn lên trên vùng quê giàu đẹp ấy.

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An về sáp nhập đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc huyện thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, xã Nghĩa Hoàn từ 14 xóm sau sáp nhậm hiện nay có 08 xóm trong đó có 03 xóm là đồng bào dân tộc thiểu số.

Xã Nghĩa Hoàn đón nhận xã Đạt chuẩn NTM

2. Vị trí địa lý:

Phía đông giáp xã Tân Phú.

Phía Tây giáp xã Giai Xuân.

Phía nam giáp xã Tân Long.

Phía bắc giáp xã Tân Phú.

3. Diện tích:

Tổng diện tích tự nhiên: 1.130,19 ha chiếm. Trong đó đất nông nghiệp là 634,2 ha;đất ở 10,4ha; đất chưa sử dụng 11,6 ha.

4. Dân số và phất triển:

Về dân số có 1823 hộ = 7354 nhân khẩu, được phân bổ thành 08 xóm. Tổng thu nhập bình quân theo đầu người = 35 triệu đồng/người/ năm.

Tỷ lệ hộ nghèo 3,7%; Tỷ lệ gia đình Văn hóa 86%

Tình hình phát triển kinh tế xã hội: Phát huy truyền thống quê hương, kế

thừa những kết quả đã đạt được Đảng bộ và nhân dân Nghĩa Hoàn vận dụng mọi nguồn lực, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu với mục tiêu: Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo được nhiều ngành nghề mới, đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp, phát triển nhanh và bền vững thương mại dịch vụ, giải quyết tốt các vấn đề lao động và việc làm, nâng cao và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng XHCN một cách bền vững.

Triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, tăng cường quản lý, điều hành và thực hiện có hiệu quả góp phần đưa kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Năm 2019 xã Nghĩa Hoàn đã được UBND Tỉnh Nghệ An công nhận xã Đạt chuẩn Nông thôn mới

Các tiềm năng phát triển của địa phương: Tập trung thu hút đầu tư , huy

động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án; tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nguồn đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ phấn đấu đơn vị Nghĩa Hoàn đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và đạt xã loại khá của huyện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN KỲ
 
image

Tin tức
  • Quê Chung phần 1
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement