Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Trình tự thực hiện

- Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Uỷ ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học trước khi Hội đồng xác nhận người có công họp 15 ngày;

- Uỷ ban nhân dân cấp xã họp Hội đồng xét duyệt người có công để xem xét, lập danh sách đề nghị cấp Giấy chứng nhận, giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần:

+ Bản khai cá nhân;

+ Bản sao các giấy tờ chứng minh tham gia hoạt động kháng chiến;

+ Giấy chứng nhận tình trạng vô sinh của bệnh viện cấp tỉnh trở lên hoặc Phiếu sức khỏe của các người con bị dị dạng, dị tật do trạm y tế phường cấp;

+ Một trong những giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến: lý lịch; quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc giấy tờ khác liên quan đến hoạt động ở chiến trường.

+ Một trong những giấy tờ chứng nhận tình trạng bệnh tật sau:

* Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên kết luận mắc một trong những bệnh, tật dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/ dioxin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh, tật, di tật có liên quan phơi nhiễm với chất độc hoá học /dioxin và tỷ  lệ suy giảm khả năng lao động;

* Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống mà liệt hai chi dưới do Sở LĐ- Thương binh và xã hội cấp hoặc Trung tâm điều dưỡng, thương, bệnh binh thuộc Bộ Lao động Thương binh và xã hội;

* Trường hợp người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) thì phải xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

* Giấy chứng nhận tình trạng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Không quy định thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hoá học.

- Bị mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động, sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh do hậu quả của chất độc hoá học;

- Trường hợp không có vợ hoặc chồng hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến mà bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do hậu quả của chất độc hoá học.

Cơ sở pháp lý

-  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ về ưu đãi người có công với cách mạng.


Biểu mẫu kèm theo: