Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy
Trình tự thực hiện

- Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, xác nhận trực tiếp vào bản khai, lập danh sách chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

01 bộ, gồm:

- Bản khai cá nhân;

- Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ; lý lịch đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.

Thời hạn giải quyết Tối đa 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện Cá nhân        
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện

- Xác nhận trực tiếp vào đơn;

- Danh sách đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.a

Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Là đối tượng hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
Cơ sở pháp lý

-  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


Biểu mẫu kèm theo: