Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tân Kỳ