Đ/c Phan Văn Giáp - CT UBND huyện tặng quà cho các chiến sỹ công an làm căn cước công dân trên địa bàn