Lãnh đao huyện Tân Kỳ kiểm tra các diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch