GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện Tân Kỳ tháng 8 năm 2016
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện Tân Kỳ tháng 8 năm 2016 (01/08/2016 01:41 PM)

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016:

- Triển khai kế hoạch thực hiện các đề án trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;

- Triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ hai; kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ năm 2016; Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp;

- Chuẩn bị khai giảng năm học 2016-2017;

 - Chỉ đạo sản xuất vụ thu đông năm 2016; phòng chống bão lụt, phòng chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

* Trong tháng có các ngày kỷ niệm:

- Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2016);

- Ngày Thành lập Công an nhân dân Việt nam (19/8/1945 -19/8/2016);

- Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8).

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016:

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM


01

Đi cơ sở

02

Họp BCH Hội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ

Đ/c Thành PCT UBND huyện

Phòng họp số 1 UBND huyện


03

- Sinh hoạt Đảng, đoàn thể, chuyên môn;

- Họp HĐND tỉnh

Các chi bộ, phòng chuyên môn
04

Họp HĐND tỉnhHĐND tỉnh


Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử triHội trường UBND huyện


05

Họp thống nhất quy hoạch làng du lịch cộng đồng

Phòng VHTT

Đ/c Thành PCT UBND huyện

Phòng họp số 1 UBND huyện


06-07

Nghỉ cuối tuần

08

Họp UBND huyện

- Đánh giá, rà soát công tác chỉ đạo, điều hành công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2016;

- Đề án phổ cập giáo dục (mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS) đến 2020;

- Đề án nâng cao chất lượng đài truyền thanh cơ sở giai đoạn 2016 - 2020;

- Đề án sát nhập Trung tâm GDTX với Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề;

- Quy chế hoạt động UBND huyện; phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.Văn phòng UBND huyện


Phòng GD-DT
Phòng VHTT


Phòng Nội vụPhòng Nội vụ

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Phòng họp số 1 UBND huyện


09

Lãnh đạo huyện làm việc với Huyện Quỳ Hợp về địa giới hành chính

Nội Vụ

Đ/c Xuân PCT UBND huyện

Huyện Quỳ Hợp


10

Tiếp dân

Ban Tiếp công dân

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Trụ sở

Tiếp dân


11

Đi cơ sở

12

Đi cơ sở

13-14

Nghỉ cuối tuần

15

Làm việc với BCH QS tỉnh thống nhất về hậu cứ

BCHQS huyện

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Phòng họp số 1 UBND huyện


16

Sơ kết công tác đảm bảo ATGT

Kinh tế & hạ tầng

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Phòng họp số 1 UBND huyện


17

Đi cơ sở

18

Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể

19

Sơ kết Nông thôn mới và triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu đông năm 2016

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Hội trường UBND huyện


20-21

Nghỉ cuối tuần
Kỳ Sơn

22

Đi cơ sở

23

Tổng kết năm học 2015 – 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

Phòng GD&ĐT

Đ/c Thành PCT UBND huyện

Hội trường Phòng GD&ĐT


24

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến:

- Đề án phổ cập giáo dục (mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS) đến 2020.

- Đề án nâng cao chất lượng đài truyền thanh cơ sở giai đoạn 2016 - 2020.

Các phòng chuyên môn
25

Tiếp dân

Ban Tiếp công dân

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Trụ sở

Tiếp dân


26

Họp Thường trực HĐND huyện


TT HĐND

Phòng họp số 1 UBND huyện


27-28

Nghỉ cuối tuần

29

Hội nghị triển khai thực hiện các đề án trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Các phòng chuyên môn

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Hội trường UBND huyện


30

Hội nghị triển khai các đề án trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Các phòng chuyên môn

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Hội trường UBND huyện


 31


Giao ban Chủ tịch, các phó chủ tịch, chánh văn phòng

Văn phòng

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Phòng họp số 1 UBND huyệnNơi nhận:                                                                               TL. CHỦ TỊCH

- Văn phòng HĐND tỉnh (B/c).                                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c).

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện.( B/c)

- Các ban Đảng và Văn phòng huyện ủy,.

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện.

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị.

- Chánh, PVP HĐND-UBND.                                                                                    

- UBND các xã, thị trấn.

- HĐND các xã, thị trấn.                                                                                  

- Lưu VT.                                                                                      Nguyễn Công Trung


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net