GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện Tân Kỳ tháng 4 năm 2016
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện Tân Kỳ tháng 4 năm 2016 (30/03/2016 01:43 PM)

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2016:

- Chỉ đạo triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Xuân, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi.  Sơ kết sản xuất vụ Xuân, triển khai công tác sản xuất hè thu vụ mùa; Phương án phòng chống lụt bão.

Trong tháng có các ngày kỷ niệm:

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 Âm lịch).

- Ngày thành lập Huyện 19/4/1963-19/4/2016.

- Ngày Giải phóng Miền nam thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2016.

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2016:

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

01

Đi cơ sở
02-03

Nghỉ cuối tuần.

Tập huấn phần mềm quản lý văn bản điện tử HCM.

Phòng VH-TT

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Hội trường

UBND huyện

04

-Sinh hoạt Đảng, đoàn thể, CM.

-Họp BCĐ cưỡng chế vụ việc Công ty Hòa Cường.

BCĐ


Đ/c Hóa – CT

UBND huyện


Phòng họp số 1 UBND huyện

05

Làm việc với xã Tân Xuân.

Phòng NN&PTNT

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Xã Tân Xuân

06

Đi cơ sở.
07

Họp UBND huyện phiên thường kỳ, nghe và cho ý kiến về:

+ Đánh giá, rà soát công tác chỉ đạo, ĐH công tác tháng 3, triển khai NV công tác tháng 4/2016.

+ Đề án đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

+ Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

+ TK đề án phát triển KT trang trại và HTX nông nghiệp GĐ 2010-2015; XD đề án phát triển kinh tế trang trại GĐ 2016-2020 và những năm tiếp theo.

+ Đề án phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020

+ Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

+ Lập quy hoạch 6 trung tâm xã (Nghĩa Dũng, Nghĩa Thái, Tân Phú, Nghĩa Hoàn, Tân An, Nghĩa Hành).

+ Quy chế công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện Tân Kỳ; Quy định về khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và các giải thưởng do tỉnh tổ chức.

+ Sửa đổi quy định điều chuyển giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục.Văn phòng

HĐND-UBND


Phòng NN&PTNTPhòng NN&PTNTPhòng NN&PTNTPhòng VH-TT

Phòng LĐTB&XH


Phòng

 Công thươngPhòng Nội vụ
Phòng GD&ĐTĐ/c Hóa – CT

UBND huyện
Đ/c Hóa – CT

UBND huyệnPhòng họp số 1 UBND huyện

Phòng họp số 1 UBND huyện

08

Hội nghị sơ kết kinh tế trang trại năm 2015

Phòng NN&PTNT

Đ/c Hoa -  PCT

UBND huyện

Hội trường

UBND huyện

09-10

Nghỉ cuối tuần
11

Tiếp dân

Ban Tiếp dân

Đ/c Hóa – CT

  UBND huyện

Trụ sở

Tiếp dân

12

HN quán triệt CS DS-KHHGĐ trong tình hình mới và TK đề án XD xã đạt chuẩn QG y tế 2016.


Phòng Y tế

Đ/c Hoa -  PCT

UBND huyện

Hội trường UBND huyện

13

Đi cơ sở.
14

Hội nghị hiệp thương bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 lần thứ 3.UBMTTQ VN

Huyện mời

15

HN triển khai kế hoạch sản xuất hè thu vụ mùa, phương án phòng chống lụt bão năm 2016; Triển khai KH đề án PT chăn nuôi.

Phòng NN&PTNT

Đ/c Hoa -  PCT

UBND huyện

Hội trường UBND huyện

16-17

Nghỉ cuối tuần
18

Nghỉ bù ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
19

Làm việc với Nhà máy đường Sông Con.

Phòng NN&PTNT

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

NM đường Sông Con

20

Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể.VP Huyện uỷ

Mời

21

Giao ban công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

Phòng TC-KH

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Phòng họp số 1

UBND huyện

22

Hội nghị rà soát nhiệm vụ trọng tâm.

Văn phòng

HĐND-UBND

Đ/c Hóa – CT

UBND huyện

Phòng họp số 1

UBND huyện

23-24

Nghỉ cuối tuần
25

Tiếp dân

Ban Tiếp dân

Đ/c Hóa – CT

  UBND huyện

Trụ sở

Tiếp dân

26

Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ: Nghe và cho ý kiến các nội dung:

+ Đề án đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

+ Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

+ TK đề án phát triển KT trang trại và HTX nông nghiệp GĐ 2010-2015; XD đề án PT kinh tế trang trại GĐ 2016-2020 và những năm tiếp theo.

+ Đề án phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020

+ Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

+ Lập quy hoạch 6 trung tâm xã (Nghĩa Dũng, Nghĩa Thái, Tân Phú, Nghĩa Hoàn, Tân An, Nghĩa Hành).

Các phòng CB nội dung,  trực tiếp BC:

Phòng NN&PTNTPhòng NN&PTNTPhòng NN&PTNT


Phòng VH-TT

Phòng LĐTB&XH

Phòng

 Công thươngVP Huyện uỷ

Mời


VP Huyện uỷ

Mời

27

Đi cơ sở.
28

Đề án môi trường Thị trấn và Quản lý lý đô thị.

Phòng TN&MT,

Công thương

Đ/c Hóa – CT

  UBND huyện

Phòng họp số 1

UBND huyện

29

Đi cơ sở.
30

Nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Nơi nhận:                                                                               TL. CHỦ TỊCH

- Văn phòng HĐND tỉnh (B/c).                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c).

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện.( B/c)

- Các ban Đảng và Văn phòng huyện ủy,.

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện.

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị.

- Chánh, PVP HĐND-UBND.                                                                                    

- UBND các xã, thị trấn.

- HĐND các xã, thị trấn.                                                                                  

- Lưu VT.                                                                                      Nguyễn Công Trung


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net