GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tân Kỳ: Diễn tập chiến đấu trị an năm 2012
 
Tân Kỳ: Diễn tập chiến đấu trị an năm 2012 (28/06/2012 03:48 PM)

Sáng nay (28/6), huyện Tân Kỳ tổ chức diễn tập chiến đấu trị an tại xã Nghĩa Dũng.

Trong thời gian 1 ngày đêm, các ban ngành chức năng huyện chỉ huy đơn vị xã diễn tập các tình huống giả định từ giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp và thời chiến. Trong đó, tuần tự thực hiện các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên toàn bộ, chuyển địa phương hoạt động thời chiến; tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng tránh đánh trả địch tập kích đường không. Bước sang giai đoạn 2 địa phương đã diễn tập các bước tổ chức chuẩn bị chiến đấu, tiếp đó là thực hành diễn tập đánh địch tấn công vào làng xã.

Đợt diễn tập chiến đấu trị an  góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của Chính quyền, vai trò làm tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể xã. Đây cũng là dịp để đánh giá khả năng, trình độ tổ chức lãnh đạo, điều hành của người chỉ huy, cơ quan, sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng đứng chân trên địa bàn. Đồng thời giúp địa phương bổ sung, hoàn thiện các phương án SSCĐ, hoạt động của cụm làng xã chiến đấu, giải quyết các tình huống trong trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng  phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bùi Thịnh
Nguồn: Truyền hình Nghệ An (28/6/2012)


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net