GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 10 năm 2018
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 10 năm 2018 (02/10/2018 09:00 AM)

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018:

- Chỉ đạo sản suất vụ Đông; công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; kiểm tra phương án phòng chống bão lụt;

- Phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi; chỉ đạo tiêm phòng vụ thu; chỉ đạo thả cá vụ 3, cá hồ đập;

- Kiểm tra phổ cập các xã, thị trấn;

- Kiểm tra công tác An toàn giao thông; kiểm tra công vụ; ATTP;

- Triển khai đôn đốc thực hiện nhiệm vụ năm 2018;

- Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết HĐND huyện;

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

* Trong tháng có:

- Ngày Quốc tế Người Cao tuổi 01/10;

- Ngày toàn dân Phòng cháy, chữa cháy 04/10;

          - Ngày truyền thống LLVT Quân khu IV 15/10;

          - Kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng: Tổ chức (14/10), Dân vận (15/10), UBKT (16/10), Văn phòng (18/10);

          - Kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10;

- Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.


          II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018:


Ngày/

Thứ

Nội dung công tác

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01 (T2)

- Họp BCĐ pháp lệnh người có công huyện Tân Kỳ;

- Kiểm tra tình hình sản xuất Nông nghiệp.

Phòng LĐTB&XH

Phòng NN&PTNT

Đ/c Thành-PCT


Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1


Các xã


02 (T3)

- Tập huấn Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

Phòng LĐTB&XH

Đ/c Thành-PCT

Hội trường Trung tâm VH

03 (T4)

Sinh hoạt Đảng, đoàn thể, chuyên môn.

Các phòng chuyên môn04 (T5)

- Kiểm tra công tác quản lý Tài nguyên khoáng sản;

- Sáng: Hội nghị tư vấn giảm nghèo gắn với XKLĐ tại xã Nghĩa Hoàn;

- Chiều: Hội nghị tư vấn giảm nghèo gắn với XKLĐ tại xã Nghĩa Phúc.

Phòng TN&MT

Phòng LĐTB&XH


Phòng LĐTB&XH

Đ/c Việt-CTĐ/c Thành-PCTĐ/c Thành-PCT

Các xã


Xã Nghĩa HoànXã Nghĩa Phúc

05 (T6)

- Họp Ban đại diện NHCSXH;

- Họp Thường trực HĐND huyện;

- Sáng: Hội nghị tư vấn giảm nghèo gắn với XKLĐ tại xã Phú Sơn;

- Chiều: Hội nghị tư vấn giảm nghèo gắn với XKLĐ tại xã Nghĩa Hành.

Văn phòng Văn phòng

Phòng LĐTB&XH


Phòng LĐTB&XH

Đ/c Thành-PCT

Đ/c Bảo-BT

Đ/c Thành-PCTĐ/c Thành-PCT

Phòng họp số 1

Phòng họp số 2

Xã Phú SơnXã Nghĩa Hành

06 (T7)

Thường trực tham dự Lễ kỷ niệm 230 năm Phượng hoàng Trung đô, 10 năm TP Vinh đô thị loại I.
07 (CN)

Nghỉ cuối tuần
08 (T2)

Họp lãnh đạo UBND huyện.

Văn phòng

Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1

09 (T3)

- Sáng: Họp UBND huyện: Nghe và cho ý kiến về các nội dung:

+ Đánh giá, rà soát công tác chỉ đạo, điều hành tháng 9, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2018 (VP chuẩn bị);

+ Chương trình công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN năm 2019 (Thanh tra huyện chuẩn bị);

+ Báo cáo tiến độ xây dựng Trường THCS Nghĩa Đồng đạt danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (Phòng GD&ĐT chuẩn bị).

+ Báo cáo kết quả  sáp nhập khối, xóm (Phòng Nội vụ chuẩn bị);

+ Đề án sáp nhập Phòng Y tế về Phòng LĐTB&XH (Phòng Nội vụ chuẩn bị).

Các phòng chuyên môn liên quan


Đ/c Việt-CTPhòng họp số 1


10 (T4)

- Tiếp công dân định kỳ;

- Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023;

- Sáng: Hội nghị tư vấn giảm nghèo gắn với XKLĐ tại xã Nghĩa Bình;

- Chiều: Hội nghị tư vấn giảm nghèo gắn với XKLĐ tại xã Nghĩa Thái.

Ban tiếp dânPhòng LĐTB&XH


Phòng LĐTB&XH


Đ/c Hoa-PCTĐ/c Thành-PCTĐ/c Thành-PCT

HT TTDSNghĩa Bình


Nghĩa Thái

11 (T5)

- Sáng: Họp BTV Huyện ủy. UBND huyện trình nội dung: Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của một số đơn vị thuộc UBND huyện.

- Chiều: + Đại hội Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2018-2023;

+ Tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Phòng Nội vụ
Phòng

TC-KH


Phòng

TC-KH

Đ/c Việt-CT


Đ/c Việt-CT

Huyện ủy mờiHội trường

UBND huyện


Hội trường

UBND huyện

12 (T6)

- Sáng: Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với Ban Thường vụ các huyện, thành, thị;

- Tọa đàm kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Kiểm tra.
13 (T7)

Nghỉ cuối tuần
14 (CN)

Nghỉ cuối tuần
15 (T2)

Đi cơ sở
16 (T3)

Ban KT-XH HĐND huyện giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng thiết chế VH-TT-TT đạt chuẩn QG gđ 2016-2020 tại xã Tân Xuân.

Ban KT-XH

HĐND huyện

Đ/c Hải-

TB KT-XH

Xã Tân Xuân

17 (T4)

Ban KT-XH HĐND huyện giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng thiết chế VH-TT-TT đạt chuẩn QG gđ 2016-2020 tại xã Kỳ Tân.

Ban KT-XH

HĐND huyện

Đ/c Hải-

TB KT-XH

Xã Kỳ Tân

18 (T5)

Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể.Huyện ủy mời

19 (T6)

Khánh thành và bàn giao nhà ăn tập thể học sinh tại khu nhà ở bán trú Trường PTDTBT TH&THCS Tân Hợp do tuổi trẻ 2 huyện Tân Kỳ và Vĩnh Linh tặng.
20 (T7)

Nghỉ cuối tuần
21 (CN)

Nghỉ cuối tuần
22 (T2)

Đi cơ sở
23 (T3)

Chiều: Họp Hội đồng NVQS huyện về triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019.

Ban

CHQS huyện

Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1

24 (T4)

- Họp BTV Huyện ủy. UBND huyện trình nội dung:

- Báo cáo tiến độ xây dựng trường THCS Nghĩa Đồng đạt danh hiệu Anh Hùng lao động thời kỳ đổi mới.Huyện ủy mời

25 (T5)

Tiếp công dân định kỳ.

Ban tiếp dân

Đ/c Hoa-PCT

HT TTDS

26 (T6)

Đi cơ sở
27 (T7)

Thường trực tham dự Hội thảo khoa học “Truông Bồn-Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy”.
28 (CN)

Nghỉ cuối tuần
29 (T2)

Đi cơ sở
30 (T3)

Đi cơ sở
31 (T4)

Đi cơ sở
               


Nơi nhận:                                                         

- Văn phòng HĐND tỉnh (B/c);                                                                            

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);

- Các Ban Đảng, Văn phòng HU;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị;

- Chánh, Phó CVP HĐND-UBND;                        

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.          


TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Dũng

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net