GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 7 năm 2018
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 7 năm 2018 (02/07/2018 07:06 AM)

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2018:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Thu Mùa; Chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, công tác chống hạn; Kiểm tra công vụ; Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng; Kiểm tra, phòng chống đuối nước trẻ em, phòng chống dịch bệnh mùa hè;

- Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng chống bão lụt cấp xã năm 2018;

- Triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết HĐND huyện;

- Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII);

- Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.


* Trong tháng có:

- Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 (1947- 2018);

- Kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929- 2018).


          II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2018:


Ngày/

Thứ

Nội dung công tác

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01 (CN)

Nghỉ cuối tuần
02 (T2)

Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 7, khóa XVIII, NK 2016-2021.

Văn phòng

Đ/c Bảo-CT

HĐND huyện

Hội trường

03 (T3)

- Sinh hoạt Đảng, ĐT, CM;

- Họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 7, khóa XVIII, NK 2016-2021.


Văn phòng


Đ/c Bảo-CT

HĐND huyện


Hội trường

04 (T4)

Họp Ban Chỉ đạo pháp lệnh người có công.

Phòng

LĐTB&XH

Đ/c Thành-PCT

Phòng họp số 1

05 (T5)

- Sáng: Họp BCĐ thực hiện Chương trình 135 huyện;

- Chiều: UBND huyện làm việc với Đoàn Kiểm tra V/v xâm lấn Rừng phòng hộ Kỳ Tân.

Phòng

Dân tộc

Phòng

NN&PTNT

Đ/c Xuân-

PCT

Đ/c Xuân-

PCT

Phòng họp số 2


Phòng họp số 1

06 (T6)

- Sáng: Họp Ban Đại diện Ngân hàng CSXH;

- Chiều: Họp lãnh đạo UBND huyện

Văn phòng


Văn phòng

Đ/c Thành-PCT

Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1


Phòng họp số 1

07 (T7)

Nghỉ cuối tuần
08 (CN)

Nghỉ cuối tuần
09 (T2)

- Sáng: Họp UBND huyện: Nghe và cho ý kiến về các nội dung:

+ Đánh giá, rà soát công tác chỉ đạo, điều hành tháng 6, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2018 (Văn phòng chuẩn bị);

+ Kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông năm 2018 (Phòng NN chuẩn bị);

+ Điều tra, khảo sát, đánh giá hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đề xuất sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện (trừ lĩnh vực Giáo dục và Y tế) (Phòng Nội vụ chuẩn bị);

+ Đề án sắp xếp, hợp nhất Trạm CN-TY, Trạm Trồng trọt&BVTV, Trạm KN-KN, Trạm Giống thành Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp trực thuộc UBND huyện và chuyển một số chức năng QLNN ở các đơn vị này về Phòng NN&PTNT (Phòng Nội vụ chuẩn bị);

+ Đề án rà soát, sắp xếp phòng chuyên môn cấp huyện, xã theo quy định khung của Chính phủ (Phòng Nội vụ chuẩn bị);

+ Kế hoạch rà soát, sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, Ban QLDA huyện theo hướng tự chủ (Phòng Nội vụ chuẩn bị);

+ Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các thôn, xóm (Phòng Nội vụ chuẩn bị);

+ Báo cáo kết quả khảo sát tuyến địa giới hành chính Nghĩa Dũng - Yên Thành (Phòng Nội vụ chuẩn bị);

+ Báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới 2018-2019 (Phòng Giáo dục chuẩn bị).

- Hội nghị tập huấn tìm kiếm, quy tập Mộ Liệt sỹ năm 2018.

Các phòng chuyên môn liên quan


Ban CHQS

Huyện

Đ/c Việt-CT
Đ/c Thành-PCT

Phòng họp số 1
Hội trường TTVH

10 (T3)

- Tiếp công dân định kỳ;

- Giao ban Bí thư, trực Đảng.

Ban tiếp dân

Đ/c Việt-CT

HT TTDS

Huyện ủy mời

11 (T4)

- Sáng: Ban Thường vụ Huyện ủy giao ban trực tuyến với Tỉnh ủy;

- Chiều: Họp Hội đồng PBGDPL 6 tháng đầu năm;

- Tập huấn công tác ATVSLĐ;

- Diễn tập Chiến đấu phòng thủ xã Nghĩa Thái năm 2018.Phòng

Tư pháp

Phòng LĐ

Ban

CHQS huyện

Đ/c Bảo

Bí thư HU

Đ/c Thành

PCT

Đ/c Thành-PCT

Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1


Phòng họp số 1


KS Đại Phú Gia

Nghĩa Thái

12 (T5)

Tổ chức điểm tư vấn giảm nghèo gắn với XKLĐ ở xã Đồng Văn, Tiên Kỳ.

Phòng

LĐTB&XH

Đ/c Thành

PCT

Xã Đồng Văn, xã Tiên Kỳ

13 (T6)

Tập huấn về sáp nhập khối, xóm, bản trên địa bàn huyện.

Phòng

Nội vụ

Đ/c Việt-CT

Hội trường

14 (T7)

Nghỉ cuối tuần
15 (CN)

Nghỉ cuối tuần
16 (T2)

Chủ tịch làm việc với Thanh tra huyện và các ngành liên quan để rà soát việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư.


Thanh tra huyệnĐ/c Việt-CTPhòng họp số 1


17 (T3)

- Hội nghị Giao ban giữa UBND huyện với UBMTTQ và các tổ chức CT-XH cấp huyện.

Văn phòngĐ/c Việt-CTPhòng họp số 118 (T4)

Diễn tập Chiến đấu phòng thủ xã Đồng Văn năm 2018.

Ban

CHQS huyện

Đ/c Việt-CT

Đồng Văn

19 (T5)

Đi cơ sở
20 (T6)

Giao ban công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn


Văn phòng


Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1

21 (T7)

Nghỉ cuối tuần
22 (CN)

Nghỉ cuối tuần
23 (T2)

Thường trực tham dự Hội nghị lấy ý kiến Sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 26-NQ/TW của BCT về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020 và 2 năm rưỡi thực hiện NQ Đại hội ĐB tỉnh lần thứ XVIII về công tác xây dựng Đảng và xây dựng HTCT.Huyện ủy mời

24 (T3)

- Họp BTV Huyện ủy. UBND huyện trình các nội dung:

+ Kế hoạch sản xuất vụ Thu-Đông;

+ Báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới 2018 - 2019;

- Hội nghị phổ biến Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Phòng

Tư pháp

Đ/c Thành

PCT

Hội trường

25 (T4)

- Tiếp công dân định kỳ.

Ban tiếp dân

Đ/c Việt-CT

HT TTDS

26 (T5)

- Tối: Lễ Thắp nến tri ân;

- Diễn tập Chiến đấu phòng thủ xã Phú Sơn năm 2018.

Phòng LĐ

CHQS huyện

Đ/c Việt-CT

Đ/c Việt-CT

Nghĩa trang LS

Phú Sơn

27 (T6)

Tập huấn chữ ký số.

Phòng VHTT

Đ/c Thành-PCT

Hội trường

28 (T7)

Tập huấn chữ ký số.

Phòng VHTT

Đ/c Thành-PCT

Hội trường

29 (CN)

Tập huấn chữ ký số.

Phòng VHTT

Đ/c Thành-PCT

Hội trường

30 (T2)

Đi cơ sở
31 (T3)

- Sáng: Họp đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng theo QĐ 22 của TTg và xử lý một số vướng mắc của các xã, thị trấn;

- Chiều: Lãnh đạo UBND huyện làm việc với UBND huyện Yên Thành về định hướng xử lý Rừng phòng hộ tại xã Kỳ Tân.

Phòng

KT&HT
Phòng

NN&PTNT

Đ/c Hoa-PCT

Đ/c Thành-PCT
Đ/c Xuân-

PCT

Hội trường

Phòng họp số 1

               

Nơi nhận:                                                         

- Văn phòng HĐND tỉnh (B/c);                                                                            

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);

- Các Ban Đảng, Văn phòng HU;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị;

- Chánh, Phó CVP HĐND-UBND;                         

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Dũng


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net