GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 3 năm 2019
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 3 năm 2019 (04/03/2019 09:01 PM)

- Kiểm tra, phòng chống đuối nước trẻ em.

- Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết HĐND huyện;

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).


Trong tháng có:

- Kỷ niệm 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2019);

- Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019);

- Kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2019).


          II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2019:


Ngày/

Thứ

Nội dung công tác

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01 (T6)

- Lễ ra quân huấn luyện của LLVT huyện năm 2019;

- Họp triển khai GPMB các dự án giao thông.

Ban CHQS

Huyện

Ban QLDA

Đ/c Việt-CT


Đ/c Hoa-PCT

Sân vận động huyện

Phòng họp

số 1

02, 03 (T7-chủ nhật)

Chủ tịch UBND huyện đi dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Biên phòng toàn dân tại Đồn Biên phòng Tam Hợp.

Văn phòng

Đ/c Việt-CT

Huyện

Tương Dương

04 (T2)

- Sinh hoạt Đảng, đoàn thể, chuyên môn;

- Chiều: Họp BCĐ Thi hành án dân sự huyện;

- Chiều: Họp BCĐ pháp lệnh ưu đãi người có công với CM.

Các phòng chuyên môn

Thi hành án DS huyện

Phòng LĐTB&XHĐ/c Hoa-PCT


Đ/c Thành

PCTPhòng họp

số 1

Phòng họp

số 2

05 (T3)

- Sáng: Họp Thường trực HĐND huyện;

- Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số.

Văn phòng


Chi cục Thống kê

Đ/c Bảo

Bí thư

Đ/c Thành

PCT

Phòng họp

số 1

Hội trường

06 (T4)

- Sáng: Tập huấn lập hồ sơ cấp GCN QSD đất lần đầu;

- Chiều: Hội nghị trực tuyến công tác Y tế cơ sở năm 2019.

- Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số.

Phòng

TN&MT

Phòng Y tế


Chi cục Thống kê

Đ/c Hoa-PCT


Đ/c Thành

PCT

Đ/c Thành

PCT

Phòng họp

số 1

Phòng họp

số 1

Hội trường

07 (T5)

- Hội nghị làm việc với 2 xã đăng ký về đích NTM năm 2019;

Họp BCĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH và BCĐ công tác gia đình huyện;

- Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể;

- Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số.

Phòng

NN&PTNT

Phòng VH-TT

Chi cục Thống kê

Đ/c Việt-CT


Đ/c Thành

PCT
Đ/c Thành

PCT

Phòng họp

số 1

Phòng họp

số 1


Huyện ủy mời


Hội trường

08 (T6)

- Sáng: Họp UBND huyện: Nghe và cho ý kiến về các nội dung:

+ Đánh giá, rà soát công tác chỉ đạo, điều hành tháng 02, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2019 (Văn phòng chuẩn bị);

+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH; báo cáo tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm, trọng điểm nhiệm kỳ; báo cáo tình hình mời gọi, thu hút đầu tư, XDCB Quý I; nhiệm vụ, giải pháp Quý II/2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị);

+ Nghe và cho ý kiến vào Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 và kế hoạch sản xuất hè Thu, vụ Mùa 2019; phương án phòng chống bão, lụt, phòng chống cháy rừng năm 2019 (Phòng NN&PTNT chuẩn bị);

+ Kế hoạch trọng tâm, nổi cộm năm 2019 (Văn phòng chuẩn bị);

+ Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (Phòng VH chuẩn bị).

- Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số.

Các phòng chuyên môn liên quan
Chi cục Thống kê

Đ/c Việt-CT


Đ/c Thành

PCT

Phòng họp

số 1

Hội trường

09, 10 (T7-chủ nhật)

Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số.

Chi cục Thống kê

Đ/c Thành

PCT

Hội trường

11 (T2)

- Tiếp công dân định kỳ;

- Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số.

Ban Tiếp dân

Chi cục Thống kê

Đ/c Việt-CT

Đ/c Thành

PCT

HT TTDS

Hội trường

12 (T3)

Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số.

Chi cục Thống kê

Đ/c Thành

PCT

Hội trường

13 (T4)

- Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số;

- Chủ tịch UBND huyện làm việc với một số đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Chi cục Thống kê

Phòng TN&MT

Đ/c Thành

PCT

Đ/c Việt-CT

Hội trường


Phòng họp

số 1

14 (T5)

Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số.

Chi cục Thống kê

Đ/c Thành PCT

Hội trường

15 (T6)

- Sáng: Hội nghị tổng kết NTM năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; triển khai KH sản xuất hè thu-vụ mùa năm 2019; tổng kết PCTT, PCCR năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019;

- Chiều: Họp BCĐ giao rừng và giao đất cấp GCN QSD đất lâm nghiệp.

Phòng

NN&PTNT

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Việt-CT

Đ/c Hoa-PCT

Hội trường

Phòng họp

số 1

16 (T7)

Nghỉ cuối tuần
17 (CN)

Nghỉ cuối tuần
18 (T2)

Thường trực HU làm việc tập thể.Huyện ủy mời

19 (T3)

- Tập huấn triển khai thực hiện các văn bản mới thuộc lĩnh vực VHTT.

Phòng

VH-TT

Đ/c Thành

PCT

Hội trường


20 (T4)

- Hội nghị giao ban công tác Nội chính;

- Tập huấn triển khai thực hiện các văn bản mới thuộc lĩnh vực VHTT;

- Kiểm tra sản xuất vụ Xuân 2019.Phòng

VH-TT

Phòng

NN&PTNTĐ/c Thành

PCT

Đ/c Xuân

PCT

Huyện ủy mời


Hội trường


Các xã

21 (T5)

Họp BTV Huyện ủy. UBND huyện trình các nội dung:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH; báo cáo tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm, trọng điểm nhiệm kỳ; báo cáo tình hình mời gọi, thu hút đầu tư, XDCB Quý I; nhiệm vụ, giải pháp Quý II/2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị);

- Nghe và cho ý kiến vào Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 và kế hoạch sản xuất hè Thu, vụ Mùa 2019; phương án phòng chống bão, lụt, phòng chống cháy rừng năm 2019 (Phòng NN&PTNT chuẩn bị);

- Kế hoạch thực hiện các nội dung trọng tâm, nổi cổm năm 2019 (Văn phòng chuẩn bị);

- Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (Phòng VH chuẩn bị).Huyện ủy mời

22 (T6)

- Sáng: Họp BTV Huyện ủy. (Những nội dung còn lại);

- Chiều: Hội nghị gặp mặt Hội Kinh tế trang trại.Phòng

NN&PTNTĐ/c Việt-CT

Huyện ủy mời


Hội trường

23 (T7)

Xã Kỳ Tân đón bằng đạt chuẩn Nông thôn mới

Phòng NN&PTNT

Đ/c Việt-CT

Xã Kỳ Tân

24 (CN)

Nghỉ cuối tuần
25 (T2)

- Tiếp công dân định kỳ;

- Họp BCH Đảng bộ huyện. UBND huyện trình các nội dung:

+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH; báo cáo tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm, trọng điểm nhiệm kỳ; báo cáo tình hình mời gọi, thu hút đầu tư, XDCB Quý I; nhiệm vụ, giải pháp Quý II/2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị);

+ Nghe và cho ý kiến vào Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 và kế hoạch sản xuất hè Thu, vụ Mùa 2019; phương án phòng chống bão, lụt, phòng chống cháy rừng năm 2019 (Phòng NN chuẩn bị).

Ban Tiếp dân

Đ/c Thành-PCT

HT TTDS

Huyện ủy mời


26 (T3)

Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Phúc.

Văn phòng

Đ/c Việt-CT

UBND xã Nghĩa Phúc

27 (T4)

Chủ tịch UBND huyện làm việc với Thanh tra huyện và các ngành liên quan về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, xử lý sau thanh tra.

Thanh tra huyện

Đ/c Việt-CT

Phòng họp

số 1

28 (T5)

Hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác chỉ đạo, điều hành Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019.

Văn phòng

Đ/c Việt-CT

Phòng họp

số 1

29 (T6)

- Làm việc với các xã, thị trấn về đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg.

- Kiểm tra sản xuất vụ Xuân 2019.

Phòng

KT&HTPhòng

NN&PTNT

Đ/c Hoa-PCT
Đ/c Xuân

PCT

Phòng họp

số 1Các xã

30 (T7)

Nghỉ cuối tuần
31 (CN)

Xã Tân Xuân đón bằng đạt chuẩn Nông thôn mới

Phòng NN&PTNT

Đ/c Việt-CT

Tân Xuân

               


Nơi nhận:                                                         

- Văn phòng HĐND tỉnh (B/c);                                                                            

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);

- Các Ban Đảng, Văn phòng HU;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị;

- Chánh, Phó CVP HĐND-UBND;                        

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.          


TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG(Đã ký)Nguyễn Văn Dũng |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net