GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 6 năm 2018
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 6 năm 2018 (31/05/2018 07:15 AM)

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2018:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Thu Mùa; Chỉ đạo công tác chống hạn; Kiểm tra công vụ; Kiểm tra phòng chống bão lụt, thiên tai, phòng chống cháy nổ, cháy rừng; Kiểm tra, phòng chống đuối nước trẻ em, phòng chống dịch bệnh mùa hè;

- Kiểm tra các xã thẩm định lại xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế;

- Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng chống bão lụt cấp xã năm 2018;

- Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi THPT Quốc gia;

- Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII);

- Sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX; sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018.


* Trong tháng có:

- Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6;

- Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6;

- Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.


          II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2018:


Ngày/

Thứ

Nội dung công tác

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01 (T6)

Đi cơ sở
02 (T7)

Nghỉ cuối tuần
03 (CN)

Nghỉ cuối tuần
04 (T2)

- Sinh hoạt Đảng, ĐT, CM;

- Lễ Công bố Quyết định và phân công nhiệm vụ Giám đốc, P.GĐ Trung tâm BDCT huyện;

- Sáng: Hội nghị bàn công tác ra quân giải tỏa vi phạm HLATGT;

- Chiều: Họp Ban Chỉ đạo Phòng chống ma túy huyện.

Phòng

KT&HT Phòng

LĐTB&XH

Đ/c Việt-CT


Đ/c Thành-PCT

Phòng họp số 1


Phòng họp số 1

05 (T3)

- Đ/c Chủ tịch UBND Tỉnh làm việc với huyện Tân Kỳ;


06 (T4)

Họp Thường trực HĐND huyện.

Văn phòng

Đ/c Bảo-BTHU, CT HĐND

Phòng họp số 1

07 (T5)

Họp lãnh đạo UBND huyện.

Văn phòng

Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1

08 (T6)

- Sáng: Chủ tịch UBND huyện Đối thoại với công dân;

- Chiều: Họp UBND huyện: Nghe và cho ý kiến về các nội dung:

+ Đánh giá, rà soát công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2018 (Văn phòng chuẩn bị);

+ Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 (Phòng TC-KH chuẩn bị);

+ Báo cáo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018 (Phòng NN&PTNT chuẩn bị);

+ Báo cáo xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm VH với Đài TT-TH huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị);

+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo đánh giá tình hình đầu tư xây dựng, công tác xúc tiến mời gọi đầu tư, tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm, trọng điểm 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Dự thảo các Nghị quyết trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 7 (Phòng TC-KH chuẩn bị);

+ Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (Thanh tra huyện chuẩn bị);

+ Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 (Văn phòng chuẩn bị);

+ Chỉ thị về công tác Cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính (Phòng Nội vụ chuẩn bị).

Văn phòng


Các phòng chuyên môn liên quan

Đ/c Việt-CT


Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1


Phòng họp số 1

09 (T7)

Nghỉ cuối tuần
10 (CN)

Nghỉ cuối tuần
11 (T2)

- Tiếp công dân định kỳ;

- Mít tinh hưởng ứng tháng hành động ma túy;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU về thực hiện nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới.

Ban tiếp dân

Phòng

LĐTB&XH

Đ/c Hoa-PCT

Đ/c Thành

PCT

HT TTDS

Trung tâm

VH TT huyện

Ban

CHQS huyện

12 (T3)

- Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Tân An;

- Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4.

Các phòng,

ban liên quan

Ban

CHQS huyện

Đ/c Việt-CT


Đ/c Thành -PCT

Xã Tân An


Trung tâm

BDCT

13 (T4)

Họp bàn sáp nhập Hội Bảo trợ NKT&TMC vào Hội Chữ Thập đỏ

Hội CTĐ

Đ/c Thành-PCT

Phòng họp số 1

14 (T5)

- Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể;

- Tập huấn kỹ năng làm Du lịch cộng đồng xã Tiên Kỳ (14-18/6).Phòng

VH-TTĐ/c Thành-PCTXã Tiên Kỳ

15 (T6)

Diễn tập Chiến đấu phòng thủ xã Tân Xuân năm 2018.

Ban

CHQS huyện

Đ/c Việt-CT

Xã Tân Xuân

16 (T7)

Nghỉ cuối tuần
17 (CN)

Nghỉ cuối tuần
18 (T2)

Đối thoại với các xã, thị trấn trong công tác quản lý đất đai, cấp GCN QSD đất.

Phòng TN&MT,

VP ĐKQSD đất

Đ/c Việt-CT

Hội trường

UBND huyện

19 (T3)

- Thường trực dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
20 (T4)

Giao ban Khối Nội chính.Huyện ủy mời

21 (T5)

- Họp BTV Huyện ủy. UBND huyện trình các nội dung:

+ Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; báo cáo tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm, trọng điểm nhiệm kỳ; báo cáo tình hình mời gọi, thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018;

+ Báo cáo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018;

+ Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra 6 tháng đầu năm 2018.Huyện ủy mời

22 (T6)

- Họp nghe giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân;

- Diễn tập Chiến đấu phòng thủ xã Phú Sơn năm 2018.

Thanh tra

Huyện

Ban

CHQS huyện

Đ/c Việt-CT


Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1


Xã Phú Sơn

23 (T7)

Nghỉ cuối tuần
24 (CN)

Nghỉ cuối tuần
25 (T2)

Tiếp công dân định kỳ.

Ban tiếp dân

Đ/c Hoa-PCT

HT TTDS

26 (T3)

Hội nghị Giao ban giữa UBND huyện với UBMTTQ và các tổ chức CT-XH cấp huyện.

Văn phòng

Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1

27 (T4)

Họp BCH Đảng bộ huyện. UBND huyện trình các nội dung:

+ Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; báo cáo tiến độ thực hiện các công trình trọng tâm, trọng điểm nhiệm kỳ; báo cáo tình hình mời gọi, thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018;

+ Báo cáo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018;

+ Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra 6 tháng đầu năm 2018.Huyện ủy mời

28 (T5)

Họp Hội đồng TĐKT huyện, đánh giá sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm; xét khen thưởng lĩnh vực VH-XH năm 2018;

Phòng

Nội vụ

Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1

29 (T6)

- Giao ban công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;

- Hội nghị UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Kỳ lần thứ XI, Khóa XV, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Văn phòng

Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1
UBMTTQ mời

30 (T7)

Nghỉ cuối tuần
               

Nơi nhận:                                                         

- Văn phòng HĐND tỉnh (B/c);                                                                            

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);

- Các Ban Đảng, Văn phòng HU;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị;

- Chánh, Phó CVP HĐND-UBND;                         

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.           

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG(Đã ký)Nguyễn Văn Dũng

                          
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net