GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
DOANH NGHIỆP
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN HÓA HUYỆN TÂN KỲ
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
ÂM NHẠC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 11 năm 2018
 
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện Tân Kỳ tháng 11 năm 2018 (01/11/2018 04:03 PM)

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018:

- Chỉ đạo sản suất vụ Đông; công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi;

- Kiểm tra công vụ; kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh mùa Đông;

- Kiểm tra ra quân làm thủy lợi; rà soát, đánh giá, cấp GCN cho các hội KTTT;

- Thẩm định lại cấp tỉnh xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã;

- Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8;

- Triển khai các bước để lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 8;

- Triển khai Tổng kết công tác năm 2018, xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019;

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

* Trong tháng có:

- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11;

- Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam 23/11.


          II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018:


Ngày/

Thứ

Nội dung công tác

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

01 (T5)

- Sáng: HN tư vấn giảm nghèo gắn với XKLĐ tại xã Tân Phú;

- Chiều: HN tư vấn giảm nghèo gắn với XKLĐ tại xã Tân Long;

- Chiều: Làm việc với Sở GTVT, Sở Tài chính;

- Tối: Thường trực HU dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn.

Phòng LĐTB&XH

Phòng LĐTB&XH

Phòng: TCKH KT&HT

Đ/c Thành-PCT


Đ/c Thành-PCT


Đ/c Việt-CT


Tân Phú

Tân Long

Phòng họp số 1


02 (T6)

- Sáng: Thường trực HU dự Hội thảo khoa học “Truông Bồn-Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy”.

- Sáng: HN tư vấn giảm nghèo gắn với XKLĐ tại xã Kỳ Tân;

- Chiều: HN tư vấn giảm nghèo gắn với XKLĐ tại xã Kỳ Sơn.
Phòng LĐTB&XH

Phòng LĐTB&XH
Đ/c Thành-PCTĐ/c Thành-PCT
Kỳ Tân

Kỳ Sơn

03 (T7)

Nghỉ cuối tuần
04 (CN)

Nghỉ cuối tuần
05 (T2)

Sinh hoạt Đảng, đoàn thể, chuyên môn.

Các phòng chuyên môn

06 (T3)

- Sáng: Mít tinh kỷ niệm ngày “Pháp luật Việt Nam”;

- Kiểm tra công tác GPMB đường 15A.

Phòng

Tư pháp

Phòng

KT&HT

Đ/c Thành-PCT


Đ/c Việt-CT

Hội trường Trung tâm VH

07 (T4)

- Họp Thường trực HĐND huyện;

- Họp BCĐ giảm nghèo huyện.

Văn phòng Phòng TĐTBXH

Đ/c Bảo-BT Đ/c Thành-PCT

Phòng họp số 1

Phòng họp số 1

08 (T5)

Họp lãnh đạo UBND huyện.

Văn phòng

Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1

09 (T6)

- Chiều: Họp UBND huyện: Nghe và cho ý kiến về các nội dung:

+ Đánh giá, rà soát công tác chỉ đạo, điều hành tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2018 (VP chuẩn bị);

+ BC rà soát, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện (Phòng TN&MT chuẩn bị);

+ Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết đơn thư KN, TC và PCTN năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 (Thanh tra huyện chuẩn bị);

+ Báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (Thanh tra huyện chuẩn bị);

+ Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị);

+ Thảo luận phương án xử lý kết luận kiểm tra văn bản của Sở Tư pháp (Phòng Tư pháp chuẩn bị);

+ Kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2019 (Phòng NN chuẩn bị).

Các phòng chuyên môn liên quan


Đ/c Việt-CTPhòng họp số 1


10 (T7)

Nghỉ cuối tuần
11 (CN)

Nghỉ cuối tuần
12 (T2)

Tiếp công dân định kỳ.

Ban tiếp dân

Đ/c Việt-CT

HT TTDS

13 (T3)

Làm việc với xã Nghĩa Hành

Các phòng, ban liên quan

Đ/c Việt-CT

Nghĩa Hành

14 (T4)

Hội nghị đánh giá giữa kỳ chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

Phòng

Dân tộc

Đ/c Việt-CT

Phòng họp số 1

15 (T5)

Giao ban Tổng kết năm 2018 Cụm thi đua số 2 ngành TT-TT.

Phòng

VH-TT

Đ/c Thành-PCT

Phòng họp số 1

16 (T6)

- Sáng: Thường trực HU dự Sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 29-NQ/TW;

- Chiều: Tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Phòng

GD&ĐT
Đ/c Thành-PCTHT Phòng

GD&ĐT

17 (T7)

Nghỉ cuối tuần
18 (CN)

Nghỉ cuối tuần
19 (T2)

Lễ đón nhận Trường Tiểu học Nghĩa Phúc 3 đạt chuẩn Quốc gia


Đ/c Thành-PCT

Trường TH

Nghĩa Phúc 3

20 (T3)

Họp Thường trực Huyện ủy
21 (T4)

Kiểm tra công tác TN&MT

Phòng TNMT

Đ/c Việt-CT


22 (T5)

Đại hội Hội Luật gia huyện Tân Kỳ, khóa III, NK 2018-2023

Hội Luật gia

Đ/c Thành-PCT

HT Trung tâm

BDCT Huyện

23 (T6)

- Họp BTV Huyện ủy. UBND huyện trình các nội dung:

+ Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết đơn thư KN, TC và PCTN; báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; (Thanh tra huyện chuẩn bị);

+ Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị);

+ Kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2019 (Phòng NN chuẩn bị);

+ BC rà soát, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện (Phòng TN&MT chuẩn bị);

+ Các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện (Thường trực HĐND huyện chuẩn bị).Huyện ủy mời


24 (T7)

Nghỉ cuối tuần
25 (CN)

Nghỉ cuối tuần
26 (T2)

Tiếp công dân định kỳ.

Ban tiếp dân

Đ/c Việt-CT

HT TTDS

27 (T3)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW, 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
28 (T4)

Họp UBND huyện: Nghe và cho ý kiến về các nội dung:

- Thông qua các báo cáo, Tờ trình, Dự thảo, NQ chuẩn bị cho kỳ họp HĐND cuối năm (Các phòng, ban, ngành liên quan chuẩn bị);

- BC tình hình thực hiện dự toán NS năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị);

- BC đánh giá tình hình phát triển KT-XH năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 (Phòng TC-KH chuẩn bị);

- Báo cáo thi hành pháp luật năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 (Phòng Tư pháp chuẩn bị);

- Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 (Văn phòng chuẩn bị).

Các phòng chuyên môn liên quan


Đ/c Việt-CT


Phòng họp số 1

29 (T5)

Thẩm định các xóm đạt chuẩn NTM năm 2018

Phòng NN&PTNT

Đ/c Xuân

PCT

Các xã

đăng ký

30 (T6)

Thẩm định các xóm đạt chuẩn NTM năm 2018

Phòng NN&PTNT

Đ/c Xuân

PCT

Các xã

đăng ký

               

Nơi nhận:                                                         

- Văn phòng HĐND tỉnh (B/c);                                                                             

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);

- Các Ban Đảng, Văn phòng HU;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị;

- Chánh, Phó CVP HĐND-UBND;                        

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.          

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Nguyễn Văn Dũng


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net